Een mevrouw met dementie raakt haar herinneringen en kennis kwijt

Wat is wilsonbekwaamheid ter zake?

Wilsonbekwaamheid ter zake

Om in te kunnen stemmen met de inzet van zorg, moet je wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat je in staat bent om goed over de beslissing na te denken voordat je een keuze maakt. Als dit niet (meer) lukt, ben je wilsonbekwaam om de keuze te maken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand de diagnose dementie heeft.

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

Iemand is wilsonbekwaam om de keuze te maken als hij of zij:

  • De informatie van eenzorgprofessional niet (meer) kan begrijpen;
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van het besluit zijn;
  • Geen weloverwogen keuze kan maken (dus niet alle voors en tegens tegen elkaar af kan wegen).

Wilsonbekwaamheid ‘ter zake’

Het verschilt per situatie of iemand wilsbekwaam of wilsonbekwaam is. Zo kan iemand soms nog wel beslissen over wat hij wel of niet wil eten, maar niet meer over zijn zorg of behandeling. Daarom spreekt de Wzd (Wet zorg en dwang) van wilsonbekwaamheid ‘ter zake’. Dat betekent: de wilsonbekwaamheid gaat over een bepaalde situatie of onderwerp.

Is iemand met dementie altijd wilsonbekwaam?

Nee, iemand met dementie of geheugenproblemen is niet automatisch wilsonbekwaam. Zeker bij beginnende dementie kan iemand nog veel zelf beslissen. Vaak verandert dit geleidelijk: iemand kan steeds een beetje minder goed de gevolgen van een keuze overzien. Ook hangt het af van de beslissing die iemand moet maken. Of iemand wilsonbekwaam is, wordt daarom per situatie beoordeeld door een zorgprofessional. Bijvoorbeeld door een arts, psycholoog of andere deskundige zorgverlener.

Wie maakt beslissingen als ik wilsonbekwaam word?  

Bent u, of uw naaste met dementie, wilsonbekwaam voor een bepaalde keuze? Dan moet een vertegenwoordiger deze keuze maken. Meer over vertegenwoordiging bij dementie leest u hier.

Wat doet een vertegenwoordiger bij dementie?