Een bewoonster heeft geniet van een barbecue geregeld met inspraak van de verwantenraad

De verwantenraad

Over de verwantenraad

Een belangrijk onderdeel van Dagelijks Leven is de verwantenraad. De landelijke verwantenraad bestaat momenteel uit 9 leden met een maximum van 12. Alle leden hebben een familielid die woonachtig is in een van onze locaties. De belangrijkste taak van de verwantenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De verwantenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening. Ze denken mee over gerichte vragen die vanuit de directie worden voorgelegd.

Het lid in uw regio heeft met enige regelmaat contact met de landelijke verwantenraad (vraag uw locatiemanager wie de ‘linking-pin’ is van uw locatie. Daarnaast heeft de verwantenraad een deskundige, onafhankelijke voorzitter.

Het behandelen van vragen die betrekking hebben op individuele gevallen en/of klachtbemiddeling behoren niet tot de taken van de verwantenraad. Met deze vragen kunt u terecht bij de Manager klanttevredenheid.

Leden van de verwantenraad

Margreth Baks (voorzitter)
Bert van Hoek
Dorothé van der Zanden
Frank Mot

Marijke Horstink 
Mieke Keij 

Ron Schipper

Jan Stellingwerff
Jaap Banga
Petra van Mil

 

Wilt u lid worden van de verwantenraad? Bekijk dan onze flyer.

Kom in contact met de verwantenraad

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Heeft u daarnaast nog andere vragen of opmerkingen, laat het ons horen. We zijn bereikbaar per mail: verwantenraad@dagelijks-leven.nl.

Veel gestelde vragen

 • Waar praten we over binnen de verwantenraad?

  Toen we net begonnen met elkaar (voorjaar 2018), hebben we een flink aantal onderwerpen geïnventariseerd die we met elkaar belangrijk vonden en vinden. We noemen er een paar:

  • Is de zorg goed voor onze verwant? En zo nee hoe komt dat dan? En zo ja, kunnen andere locaties daarvan leren?
  • Hoe staat het met de kennis van dementie bij de medewerkers?
  • Waarom loopt het bij heel veel locaties goed en bij een aantal wat minder?
  • Hoe kan Dagelijks Leven een lerende organisatie zijn zodat de koks, de helpenden, de locatiemanagers en alle anderen die er voor onze verwant zijn het zo goed mogelijk doen?
  • Is er een klachtenreglement (ja) en hoe ziet dat er dan uit?
  • De toegang, oftewel de poort, hoe is dat geregeld, woont mijn verwant veilig, is de omgeving veilig genoeg, snappen ze dat mijn verwant niet zo maar alleen aan de wandel kan, wordt er goed op mijn verwant gelet?
  • Hoe zit het eigenlijk met de dagbesteding, ziet dat er leuk uit, vervelen ze zich niet, is het individueel genoeg, of gebeurt alles gezamenlijk?
  • Hoe ziet het informatiepakket er uit voor nieuwe bewoners, staat er vooral de juiste informatie in?
  • Is er voldoende personeel en hoe zit het met het verloop ervan? Hoe krijgt Dagelijks Leven voldoende goed geschoold personeel? Is Dagelijks Leven eigenlijk wel een aantrekkelijke werkgever?
  • Hoe gaat het met de verwantenavonden op alle locaties, komen er voldoende verwanten, wordt er naar elkaar geluisterd, gaat het ook echt ergens over, leren we van elkaar tijdens zo’n avond?
  Zomaar wat onderwerpen die regelmatig aan de orde zijn op onze vergaderingen.

 • Heeft het zin voor deze organisatie om een verwantenraad te hebben?
  Ja, wij denken natuurlijk van wel, anders zouden we er niet de tijd aan besteden die we nu doen. We merken dat we echt in gesprek zijn met de directie en dat er geluisterd wordt. Natuurlijk, soms willen wij het sneller en natuurlijk dat moet dan ook eigenlijk van ons, maar het is nu een maal zo, dat je geen ijzer met handen kunt breken. We zien gelukkig wel dat de meeste bewoners tevreden zijn, dus uit onderzoek blijkt dat de meesten het goed vinden dat hun verwant in een locatie van Dagelijks Leven woont. Als verwantenraad willen we dus vooral dat iedere bewoner het goed heeft ondanks zijn of haar beperkingen, dat iedere bewoner ook echt gezien en begrepen wordt en dat iedereen zo normaal mogelijk zijn of haar laatste levensjaren hier kan wonen met respect voor zijn of haar eigen aard of cultuur.

 • Wat is de tijdbesteding voor de verwantenraad en is er een vergoeding?
  We houden minimaal 5 vergaderingen per jaar op een locatie centraal in het land. Dat betekent dat je er gauw toch wel een hele dag voor kwijt bent. Daarnaast proberen we met enige regelmaat een locatie te bezoeken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid bij een verwantenavond op een locatie, die een aantal keren per jaar gehouden wordt. Je krijgt een goede reiskostenvergoeding en daarnaast een bedrag als een zogenaamde vacatieregeling per jaar. Klik hier voor meer informatie over lid worden van de verwantenraad.

 • Hoe word ik lid van de verwantenraad?
  Wanneer u als verwant interesse heeft om deel te nemen aan de verwantenraad, meld u dan aan bij Margreth Baks, voorzitter (via verwantenraad@dagelijks-leven.nl). Geef daarbij aan waar uw verwant woont en geef uw persoonlijke gegevens door. De voorzitter zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Let op: in de verwantenraad zijn beperkte plekken. Het kan zijn dat u niet direct deel uit kunt maken van de raad. In dat geval wordt u op de wachtlijst gezet. Klik hier voor meer informatie over lid worden van de verwantenraad.

 • Waar willen wij in de komende tijd onze aandacht op richten?
  We willen ons beter laten zien aan iedereen die met Dagelijks Leven te maken heeft en dan natuurlijk vooral aan de verwanten zelf die bij alle bewoners betrokken zijn. We gaan de groei van Dagelijks Leven goed in de gaten houden. Lukt het elke keer om voldoende en vooral goed geschoold personeel te krijgen en zorgen we er dan ook voor dat in de tussentijd de organisatie goed op orde is en blijft de kwaliteit van zorg dus zo hoog mogelijk? We willen heel graag dat heel goed lopende locaties goede voorbeelden zijn voor andere locaties, omdat de bewoners het daardoor nog beter naar hun zin hebben en verwanten tevreden kunnen zijn met het wonen, net als thuis. We willen dat de kennis van dementie op een zo hoog mogelijk peil blijft, zodat de bewoners zo goed mogelijk begrepen en begeleid worden.

Download het verslag

Download de PDF

Verslag van de verwantenraad

Wilt u weten waar wij het als verwantenraad over hebben? Wij publiceren op deze pagina na elk half jaar een verslag. U kunt de meest recente verslag hiernaast downloaden.

 

Manager klanttevredenheid

Bewoners en naasten die niet helemaal tevreden zijn over de dienstverlening van Dagelijks Leven of die zitten met vragen, problemen of klachten rondom (on)vrijwillige zorg, willen wij vragen ons hierover te informeren. Dit helpt ons in het verbeteren van onze dienstverlening. Wij adviseren om de situatie ten eerste te bespreken met de betrokken medewerker, zodat deze direct inzicht krijgt in wat er speelt. Daarbij biedt het de mogelijkheid opheldering te vragen en samen tot een oplossing te komen.

Een tweede mogelijkheid is om de onvrede met de locatiemanager te bespreken. Bieden deze twee opties geen uitkomst? Neem dan contact op met onze manager klanttevredenheid. Deze biedt graag een luisterend oor, denkt mee over mogelijke oplossingen, bemiddelt indien nodig en kan de directie adviseren over aanpassingen die mogelijk gedaan moeten worden in de zorg of het zorgproces. De manager klanttevredenheid is in dienst van Dagelijks Leven en is te bereiken via 055 – 576 66 76.

Een mevrouw die woont bij dagelijks leven lacht tevreden