Een locatiemanager kletst en lacht met twee bewoners in een kleinschalige setting, zoals de missie en visie van Dagelijks Leven aangeeft.

Over ons

Een gevoel van eigenwaarde is belangrijk voor elk mens. Ertoe doen en het gevoel dat je mag zijn wie je bent. Dat verandert niet wanneer iemand lijdt aan een vorm van geheugenverlies. Als Dagelijks Leven creëren we in onze hoogwaardige, kleinschalige woonzorglocaties een veilige en vertrouwde omgeving voor onze bewoners. Een plek waar zij zoveel als mogelijk leven zoals zij dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Gewoon, als thuis. En, misschien wel net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen, ook voor wie alleen AOW als inkomen heeft. Wij vinden dat deze manier van zorg, persoonlijk en gespecialiseerd, altijd beschikbaar moet zijn voor wie het nodig heeft.

Missie

De beste dementiezorg, betaalbaar voor iedereen

 

Visie

Wij zien de bewoners. Zij staan voorop, niet de dementie die ze hebben. Wij luisteren naar ze, oprecht en tussen regels door. Wij kennen hun levensverhaal, hun behoeften en we weten wat zij waarderen. Wij laten ze eigen keuzes maken en ondersteunen ze waar nodig. Kortom:

Ken mij, Zie mij, Hoor mij, Laat mij.

Ken mij

Als Dagelijks Leven luisteren we graag naar de verhalen van onze bewoners. Wij doen ons best om hen zo goed mogelijk te leren kennen. Dat is de enige manier waarop wij écht persoonlijke zorg kunnen bieden. We ontdekken wat iemand graag doet, waar hij juist niet van houdt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de bewoner zich fijn voelt. Het gevoel gekend te worden is nergens zo sterk als in het contact met familieleden en andere naasten. Zij zijn altijd welkom in het huis van Dagelijks Leven.

Zie mij

Hoewel dementie iemand kan veranderen, weten wij dat iemand niet zijn ziekte ís, maar de ziekte hééft. Wij zorgen ervoor dat wij altijd de mens zelf blijven zien, met al zijn bijzonderheden. We laten in alles merken dat iemand er mag zijn, ertoe doet en erbij hoort. We praten niet over mensen maar mét mensen. We merken het op, als het even niet zo goed gaat, maar we zien ook waar talenten liggen en wat iemand graag doet. Samen kijken we naar mogelijkheden, zodat iedereen op zijn of haar manier mee kan doen.

Hoor mij

We luisteren, met aandacht. We horen wat bewoners zeggen én wat zij vertellen zonder iets te zeggen. Om te ontdekken wie iemand is, wat hij prettig vindt, wat juist niet, welke dromen er zijn en welke wensen wij kunnen vervullen. Maar ook om te achterhalen hoe iemand de dag wil invullen en wat hij leuk vindt om te doen. We troosten wanneer dit nodig is en zorgen ervoor dat elke bewoner zich gesteund voelt. Wij luisteren én handelen vervolgens, zodat onze bewoners weten dat wij hen serieus nemen.

Laat mij

Vrij zijn om te doen en laten wat jij zelf wil. Dat is het echte gevoel van thuis zijn. Wij willen dat onze bewoners zich bij Dagelijks Leven zoveel als mogelijk thuis voelen. Daarom laten we de keuze waar dat kan aan hen. Op het gebied van zorg en bijzondere wensen, maar ook wanneer het gaat om alledaagse bezigheden. Vroeg eruit of juist uitslapen? Helpen in de keuken of liever alleen in de studio een woordpuzzel maken? Alles mag, niets moet. We respecteren onze bewoners, bieden hulp waar nodig en laten hen plezier maken.

Onze visie in beeld

De kernwaarden van Dagelijks Leven

Vooruitstrevend

We pakken zaken (anders) aan. We hebben een vernieuwend concept en bieden daarmee de beste ondersteuning aan onze bewoners. En we betrekken de mantelzorgers daar nadrukkelijk bij. Omdat het altijd nóg beter kan, leren we elke dag en zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo ontwikkelen we onze dienstverlening. En zo blijven we de beste zorg bieden!

Gepassioneerd

We houden van ons werk. Omdat we het beste willen voor onze bewoners. Hun gewoonten en wensen bepalen hoe de dag verloopt, net als thuis. Wij ondersteunen ze vanuit ons hart én vanuit ons hoofd, want we verstaan ons vak en nemen verantwoordelijkheid. Dat doen we als team, met veel plezier. Zo halen we met onze bewoners het beste uit de mogelijkheden die ze hebben.

Duidelijk

We zijn graag duidelijk. We weten wat we doen en wat we niet doen. En dat maken we voor iedereen inzichtelijk. We houden van begrijpelijke taal, heldere afspraken en van beloften die we waar kunnen maken. We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. Zo houden we het voor iedereen simpel en betrouwbaar.

Bekijk de volledige visieverhalen

Zie mij & Hoor mij

Laat mij

Ken mij