De kernwaarden van Dagelijks Leven

Vertrouwen

Bij Dagelijks Leven hebben we vertrouwen in ons team en steunen we elkaar. Ook laten we onze cliënten zoveel mogelijk op zichzelf vertrouwen. ‘Wilt u die aardappels schillen? Probeer het maar.’ En we zorgen ervoor dat naaste familie en vrienden de zorg voor onze bewoners volledig aan ons durven toevertrouwen. Zij moeten in alles voelen dat hun partner, vader, moeder, oom of tante bij Dagelijks Leven in goede handen is. Wij willen doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Ondernemend

Dagelijks Leven is geen traditionele zorgorganisatie. Wij pakken zaken anders aan dan onze collega’s. Wij kennen nauwelijks hiërarchie en onze afdelingen zijn nauw met elkaar verbonden. Nieuwe ideeën ontstaan op onze locaties, zoals een curling competitie en het duofietsen met bewoners. Zo blijft het Dagelijks Leven concept levensvatbaar.

Veiligheid

Veiligheid is van groot belang voor onze cliënten. Krijgt mevrouw vandaag de zorg die het beste past bij haar ziektebeeld? En hoe voorkomen we dat meneer op eigen houtje de straat op gaat? Veiligheid betekent ook dat onze collega’s onderwerpen ter discussie durven stellen. En dat zij in alle eerlijkheid kunnen uitspreken wat er beter kan, want daar leren we van.

Vrijheid

Bij Dagelijks Leven willen we vrijheid voor onze bewoners en voor onze medewerkers. Ontbijt om 7 uur ’s ochtends? Geen probleem. En het haar van de dansende dame mag elke dag in een knot. Wij laten de regie zoveel mogelijk bij onze bewoners. Het is aan onze zorgverleners om naar eigen inzicht te handelen en te doen wat goed is en goed voelt. Zij zorgen ervoor dat onze bewoners, binnen veilige kaders, kunnen gaan en staan waar ze willen.

Oog voor Detail

Wij gaan voor een hoge kwaliteit die voor iedereen betaalbaar is. De locatie moet piekfijn in orde zijn, net zoals de bewonersdossiers, het zorgplan en de planning. Bij Dagelijks Leven betekent oog voor detail, dat je een kleine verandering bij een bewoner herkent en daar vervolgens op acteert. ‘Hoe komt het dat u vandaag geen bloemkool eet? En waar is uw lievelingsjurk gebleven?’

Passie

Onze mensen hebben hart voor de zorg en passie voor hun vak. Zij helpen graag een bewoner elke dag weer de weg terug naar zijn kamer te vinden. Zij verzorgen met liefde de dame die telkens haar medicijnen verstopt. Elke bewoner verdient onze aandacht. Dat vraagt een positieve houding en eentje van aanpakken. Bij Dagelijks Leven willen we er voor elkaar zijn en het samen doen. Wie van ons houdt van schilderen? Niets mooier dan een bewoner die zijn oude passie weer oppakt.

Afspraak is Afspraak

Bij Dagelijks Leven vinden we het belangrijk om afspraken na te komen. Volgens ons is het essentieel dat bewoners en hun naasten op ons kunnen rekenen. We houden ons aan vastgestelde procedures en wet- en regelgeving. Ook onze zorgverleners spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken. Zo werken we samen aan een vertrouwde werkplek en een fijne leefomgeving.

Missie en visie van Dagelijks Leven

Dagelijks Leven maakt het wonen met intensieve zorg in kleinschalige setting betaalbaar voor iedereen.

Missie

Visie

Wonen met intensieve zorg voor mensen met geheugenverlies kan beter: meer welzijn, meer beleving en meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit realiseren we door het verbinden van goede medewerkers, het ontwikkelen van mooie en duurzame locaties, het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg en door efficiënt en effectief organiseren.

Twee bewoonsters van Dagelijks Leven doen een activiteit met een parachute en een bal