De maatregel voor het sluiten van onze locaties is door de overheid versoepeld. In het belang van onze bewoners hebben wij strikte maatregelen opgesteld voor het bezoek. Zodat we bezoek weer kunnen toelaten, maar onze bewoners ook zo goed mogelijk kunnen beschermen. Er is een bezoekersregeling opgesteld op basis van de landelijke richtlijnen van onze brancheorganisatie ActiZ. Hierover is gecommuniceerd met de vertegenwoordigers van onze bewoners. Er wordt 1 vaste bezoeker per bewoner aangewezen. De bewoner kan 1 keer per week 1 vaste bezoeker ontvangen. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw locatiemanager.

Beleid rondom het coronavirus

Skip links

DL Academy

De DL Academy

Iedere dag kwalitatief goede zorg kunnen verlenen vraagt om zorgmedewerkers die dagelijks blijven leren. Dit kan alleen met een passend (leer)programma dat toegankelijk is op iedere gewenste plek, tijd en vorm. Passend bij de functie, passend bij de individuele medewerker en passend bij de (zorg voor de) bewoners van Dagelijks Leven. Dat is de DL Academy! De DL Academy staat voor groei en inspiratie. De Academy maakt je nieuwsgierig, nodigt je uit en ontwikkelt je als persoon en in je functie.

Dagelijks ontwikkelen

Een functiegericht opleidingshuis

Betere prestaties

Experts in zorg voor dementie

Persoonlijke groei

Leren op een inspirerende wijze

Eigen e-learnings

Interactief

Een DL School (bbl) op maat

E-learning, training en coaching

Aandacht voor elkaar

Wij delen de verantwoording

We doen het samen

Jouw inbreng wordt gewaardeerd

Zowel intern als extern