Informatie voor gemeenten

Kleinschalige woonzorg voor mensen met dementie

Dagelijks Leven realiseert en exploiteert
Wij realiseren en exploiteren betaalbare en kleinschalige woonzorglocaties voor mensen met geheugenproblemen met een WLZ-indicatie VV05 of hoger.

Betaalbare zorg voor iedereen met dementie
In tegenstelling tot de meeste andere kleinschalige locaties is ons concept betaalbaar voor iedereen. Al onze bewoners betalen € 852,88 per 4 weken voor huur, verblijfs- en servicekosten (o.a. energie en water, onderhoud, schoonmaak, wassen, strijken), waardoor het wonen bij Dagelijks Leven ook mogelijk is voor mensen die uitsluitend een AOW als inkomen hebben en geen aanspraak kunnen maken op een (aanvullend) pensioen. De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) middels het Volledig Pakket Thuis (VPT) en wordt door Dagelijks Leven ingekocht bij het zorgkantoor.

De bouw van een Dagelijks Leven locatie

Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie verdubbelt

Voor 2040 moeten er als gevolg van de vergrijzing in Nederland meer dan 50.000 extra verpleeghuisbedden worden gerealiseerd. Het merendeel hiervan is nodig voor mensen met dementie. Op dit moment is er een groot tekort aan geschikte woonvormen voor mensen met dementie. Hierdoor zijn mensen genoodzaakt langer thuis te blijven wonen, terwijl dit niet verantwoord is. Dit levert onveilige situaties op en leidt tot een onevenredige druk op mantelzorgers, instanties en hulpdiensten. En als het thuis echt niet meer gaat, lukt het door een tekort aan verpleeghuisbedden niet om binnen de eigen vertrouwde omgeving een nieuw thuis te vinden.

 

Daarom Dagelijks Leven

 • Betaalbaar voor iedereen, ook voor bewoners met alleen een AOW als inkomen;
 • Een aanvulling op het reeds bestaande zorgaanbod;
 • Geen aanspraak op Wmo gelden;
 • Tevreden bewoners en verwanten: waardering van 9,2 op Zorgkaart Nederland.

Overige informatie voor gemeenten

 • Programma van Eisen
  Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zijn we voortdurend op zoek naar:

  • Locaties in heel Nederland
  • Midden in een woonomgeving
  • Met voorzieningen op maximaal 1.000 meter
  • Een perceel idealiter circa 2.000 m² met voldoende ruimte voor een dementie-vriendelijke tuin en parkeerplaatsen voor bezoek en personeel
  • Zowel nieuwbouw als verbouw/herontwikkeling mogelijk.
 • Bouw van onze huizen
  Dagelijks Leven heeft inmiddels ruime ervaring met ontwikkelingen van zowel nieuwbouw als transformatie: Vanaf 2015 hebben we inmiddels 100 locaties gerealiseerd. Doordat we gebruik maken van een gestandaardiseerd en bewezen concept met onze vaste partners in de bouw kunnen we de investering laag houden en de bouwtijd beperkt (circa 7 maanden).

  Elke woonzorglocatie is geschikt voor 20 bewoners die ieder een eigen studio met badkamer hebben. Het huis beschikt over twee ruime woonkamers, een ruimte voor dagbesteding, een keuken waar elke dag vers wordt gekookt en een ruime tuin. Een logeerstudio voor respijtzorg is aanwezig.

  Nieuwbouwlocatie: Het Anjerhuis (Ridderkerk)
  Verbouwlocatie: Het Wilderinkhuis (Hengelo)

 • Beheer van onze huizen
  Het dagelijks beheer over onze woonzorglocaties is in handen van Dagelijks Leven, door deze korte lijnen kan snel en adequaat worden gehandeld.

Ontvang een informatiepakket