Skip links

Gemeenten

Hoe gaan we samen voorzien in de behoeften van het groeiend aantal mensen met dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Op dit moment lijden er ruim 270.000 Nederlanders aan dementie. Elk uur komen daar vijf Nederlanders bij. Dementie gaat gepaard met veranderingen in gedrag, die een enorme druk kunnen leggen op de directe omgeving en lokale instanties.

 

Op dit moment is er een schrijnend tekort aan geschikte woonvormen voor mensen met dementie. Mensen zijn hierdoor genoodzaakt langer thuis te wonen, wat regelmatig tot onveilige situaties kan leiden. Ook ontstaat een onevenredige druk op mantelzorgers. En als het thuis echt niet meer gaat, is het nog maar de vraag of men binnen de eigen omgeving opgevangen kan worden vanwege een tekort aan verpleeghuisplaatsen.

Dagelijks Leven biedt gespecialiseerde kleinschalige zorg voor mensen met dementie met een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Elk huis is geschikt voor circa 20 bewoners. Zij huren een eigen studio die voor iedereen betaalbaar is, ook als men alleen een AOW als inkomen heeft.

Een vast team van ervaren en betrokken zorgprofessionals zijn 24/7 aanwezig om díe zorg te bieden die zo belangrijk is voor mensen met dementie. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)  middels een volledig pakket thuis (VPT). Daarnaast betaalt men een eigen bijdrage aan het CAK op basis van inkomen.

Dagelijks Leven creëert en ontwikkelt kleinschalige zorglocaties midden in de wijk. Hierdoor kunnen bewoners actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Professionele ondersteuners zoals artsen, fysiotherapeuten en behandelaars uit de directe omgeving zijn betrokken in het zorgproces. Daarnaast zijn vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers actief betrokken bij het dagelijkse leven van de bewoners. De dagelijkse boodschappen worden ter plaatse gedaan en we streven naar samenwerking met onder andere maatschappelijke (welzijns-)organisaties en scholen in de directe omgeving. Zo creëren we een levendige omgeving.

Dagelijks Leven heeft in januari 2015 haar eerste locatie geopend. Op dit moment heeft Dagelijks Leven ruim vijftig kleinschalige huizen, verspreid over het hele land. Vele oud-basisschoollocaties en belangrijke lokale herkenningspunten hebben een nieuwe maatschappelijke functie en daarmee een nieuwe toekomst gekregen, doordat wij ze hebben omgebouwd tot prachtige zorglocaties. Daarnaast hebben wij een gestandaardiseerd nieuwbouwconcept.

Hier vindt u een compleet overzicht van onze locaties.

Bewoners worden actief betrokken bij het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld door het kweken van eigen groenten, koken en het doen van de boodschappen, de was en de afwas. Daarnaast heeft elke locatie een speciaal aangelegde tuin waar bewoners (en hun verwanten) lekker buiten kunnen zitten of wandelen.

Wmo

Dagelijks Leven doet nimmer aanspraak op Wmo gelden. Het komt enkel voor dat bewoners een rollator of een ander hulpmiddel nodig hebben. Deze aanvragen worden door bewoners zelf gedaan en niet door/via Dagelijks Leven.