Veilig wonen bij Dagelijks Leven zoals met elkaar eten onder een parasol

Vrijheid & veiligheid

Vrijheid & veiligheid

Wonen bij Dagelijks Leven is wonen gewoon als thuis. Waarbij vrijheid en eigen regie centraal staan. Bewoners kiezen zelf hoe laat ze opstaan en gaan slapen. Ze bepalen zelf hoeveel eten ze opscheppen en of ze meedoen aan activiteiten. Helpen in het huis met tuinieren, afwassen of schoonmaken? Ook daar hebben bewoners volledig vrije keuze in. Wij stimuleren onze bewoners deel te nemen, maar verplichten niets. Alles mag, niets moet.

Alle huizen van Dagelijks Leven liggen midden in de woonwijk en hebben een grote tuin waar bewoners vrij gebruik van maken. Regelmatig lopen bewoners (alleen of samen met de zorg) een rondje door de tuin. Rondom de tuin staat een omheining waarvan de poort van binnen naar buiten altijd open is. Bewoners die graag naar buiten gaan voor een wandeling in de wijk of om een boodschap te doen, kunnen dat. Soms is het beter dat de poort voor een specifieke bewoner gesloten blijft. De bewoner krijgt dan bijvoorbeeld een ‘tag’, vaak in de vorm van een armband, waardoor de poort voor hem of haar gesloten blijft. Dit mogen wij volgens de wet niet zomaar instellen, omdat hier dan sprake is van ‘onvrijwillige zorg’.

Bij Dagelijks Leven passen wij in principe geen onvrijwillige zorg toe, alleen als dit noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de bewoner of zijn omgeving te voorkomen. Voordat er sprake is van de inzet van onvrijwillige zorg, wordt eerst bekeken welke alternatieven er mogelijk zijn. Indien alternatieven geen oplossing bieden en het echt noodzakelijk is onvrijwillige zorg toe te passen, wordt dit uiterst zorgvuldig gedaan. In zo’n situatie volgen we een gedetailleerd stappenplan waarbij we samen met de vertegenwoordiger en verschillende zorgverleners kijken naar de beste oplossing. Dit proces wordt uitgevoerd volgens de relevante wetgeving (Wet zorg en dwang (Wzd)).

Meer weten over de Wet zorg en dwang en het stappenplan? Lees de folder over de Wzd.

 • Wat is (on)vrijwillige zorg?
  Iedere bewoner heeft een zorgplan, waarin de afspraken zijn vastgelegd over de zorg en ondersteuning die Dagelijks Leven biedt. Het is belangrijk dat de bewoner/vertegenwoordiger het eens is met deze zorg. Dat betekent dat er sprake is van vrijwillige zorg. Zoals de naam al doet vermoeden, is onvrijwillige zorg tegen de plannen in het zorgplan ingaan. Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de bewoner of zijn vertegenwoordiger niet heeft ingestemd of zorg waarmee de vertegenwoordiger wel heeft ingestemd, maar waartegen de bewoner zich verzet. Soms is het noodzakelijk onvrijwillige zorg te gebruiken vanwege de veiligheid van de bewoner, onze medewerkers of andere bewoners. Meer weten over onvrijwillige zorg? Lees de folder over de Wzd.
 • Gedrag beïnvloedende medicatie (psychofarmaca)
  Bij Dagelijks leven kijken we naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen. Zo willen wij de inzet van psychofarmaca zoveel mogelijk vermijden. Liever gaan wij op zoek naar een oplossing in het beïnvloeden van het gedrag. Dit doen wij door het gedrag van bewoners goed te begrijpen. Onze psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten zijn hier expert in. Soms kan het toedienen van psychofarmaca toch nodig zijn. In bepaalde gevallen is er dan sprake van onvrijwillige zorg. Voor meer informatie leest u de informatiebrochure over gedragsbeïnvloedende medicatie en de wzd.
 • Uitplaatsing
  Wij krijgen wel eens de vraag of een bewoner altijd bij ons kan blijven wonen. Gelukkig is dit in de meeste situaties het geval. Toch komt het voor dat er situaties zijn waarin dit niet het geval is omdat we de veiligheid van de betreffende bewoner, van andere bewoners of van medewerkers onvoldoende kunnen waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als de bewoner gedrag vertoont waardoor de veiligheid van deze bewoner of anderen gevaar loopt en het ons niet lukt om dit gedrag positief te keren. Ook komt het voor in zeer uitzonderlijke situaties, dat verpleging in een gespecialiseerde omgeving noodzakelijk is. Wij bespreken dit altijd met u. In overleg kijken we welke andere zorginstelling een optie is. Er zullen altijd specialisten zoals de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en het zorgkantoor meekijken bij dit soort situaties.

 

Cliëntenvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat bewoners met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Een cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Dagelijks Leven, maar is onafhankelijk. Dit wordt vanuit het zorgkantoor geregeld.

 • Wat kan een cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen?
  De cliëntvertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg (zorg waarmee een bewoner niet mee instemt of zich tegen verzet) heeft gevolgen voor de vrijheid. Een bewoner kan dan niet zomaar doen wat hij zelf graag zou willen doen. U als naaste heeft daar misschien vragen over of u weet niet hoe hierover in gesprek te gaan met de medewerkers van Dagelijks Leven.

  De cliëntenvertrouwenspersoon kan informatie geven en ondersteuning bieden. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook ondersteunen bij problemen rond de opname of het verblijf bij Dagelijks Leven en in het doorlopen van de klachtenprocedure. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor de bewoner.

  De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen bij de volgende punten:
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen bewoner, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een bewoner ondersteunen.
  • Hoe komt u in contact met een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon?

  De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt u in wat u wilt bereiken. Hij staat aan uw kant. Per locatie is er een cliëntvertrouwens persoon aangewezen. Via deze link komt u terecht bij het locatie overzicht, zodat u kunt zien wie de CVP is voor de locatie. U kunt contact leggen en mogelijk een afspraak maken met de cliëntvertrouwenspersoon.

  Mocht uw locatie in het bovenstaande overzicht nog niet zichtbaar zijn. Via deze link komt u terecht bij het overzicht per regio, zodat u kunt zien bij welke CVP-aanbieder (organisatie) u terecht kunt voor ondersteuning. U kunt contact leggen met deze organisatie en mogelijk een afspraak maken met een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

 • Vertrouwelijkheid en privacy
  Wat u vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan de cliëntvertrouwenspersoon met anderen praten over bepaalde situaties. De geheimhoudingsplicht van onze zorgverleners geldt ook ten opzichte van de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon krijgt dus alleen informatie over een bewoner als de bewoner of zijn vertegenwoor­diger daar­voor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor inzage in het dossier van een bewoner. Met uitdrukkelijke toestemming wordt bedoeld dat toestemming niet verondersteld mag worden.

  Meer weten over het beleid van Dagelijks Leven? Bekijk de huisregels en folders.

 

Een bewoner speelt jeu de boules op het terrein van een Dagelijks Leven locatie