Skip links

Wonen bij Dagelijks Leven

Zorgaanbod

Wonen en zorg

Dagelijks Leven biedt gespecialiseerde zorg in een kleinschalige setting voor mensen met dementie. In elke locatie wonen circa 20 bewoners die 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ondersteund door een vast en professioneel zorgteam dat onder leiding staat van een eindverantwoordelijke locatiemanager.

Elke bewoner heeft een eigen, (door de overheid betiteld als) onzelfstandige studio met daarin een woon-/slaapkamer, douche- en toiletvoorziening en een pantry. Daarnaast hebben de bewoners de beschikking over twee ruime, gemeenschappelijke woonkamers, een dagbestedingsruimte en een ruime professionele keuken. In deze keuken wordt iedere dag vers gekookt waarbij de bewoners de kok vaak helpen. Op elke locatie van Dagelijks Leven is het mogelijk om een echtpaar samen te huisvesten. Verder is er een fraai aangelegde tuin van grote omvang. De locaties bevinden zich in de wijk, dichtbij de voorzieningen en maken onderdeel uit van het dagelijks leven in die wijk.

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over wonen bij Dagelijks Leven.

Logeeropvang

Iedere locatie van Dagelijks Leven beschikt over een logeerkamer voor respijtzorg. Zo kan een mantelzorger tijdelijk ontlast worden. De gast ontvangt alle zorg en ondersteuning die nodig is op basis van het persoonlijke ondersteuningsplan. Deze zorg wordt vergoed vanuit Volledig Pakket Thuis (VPT). Verwanten kunnen in voorkomend geval ook blijven logeren, wanneer de logeerkamer beschikbaar is.

Dagbesteding

Dagelijks Leven biedt ook dagbestedingsactiviteiten aan in groepsverband. Op basis van een persoonlijk ondersteuningsplan kunnen omwonenden met een beginstadium van dementie meedoen aan diverse activiteiten ter ondersteuning, ontspanning en participatie.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld bewegingsactiviteiten, samen koken en eten, creatieve activiteiten, spelactiviteiten of andere activiteiten die aansluiten op persoonlijke wensen en behoeften.

Door deel te nemen aan de dagbesteding kunnen mensen met geheugenverlies langer thuis blijven wonen. Ze krijgen structuur, een leuke daginvulling en de mantelzorger krijgt tijd en ruimte voor zichzelf, zodat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen. Omwonenden die (thuis)zorg ontvangen van een andere organisatie kunnen in voorkomende gevallen dagbesteding ontvangen bij Dagelijks Leven. Wel op beperkte schaal, om de kleinschaligheid van Dagelijks Leven te waarborgen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan geheel vrijblijvend onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of mail naar zorg@dagelijks-leven.nl. Wij staan u graag te woord.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U heeft recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Cliëntondersteuning is een onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u bijvoorbeeld recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor is dan verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat bewoners met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Een clientvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Dagelijks Leven, maar is onafhankelijk. Dit wordt vanuit het zorgkantoor geregeld.

Wat kan een cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen?

De clientvertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg (zorg waarmee een bewoner niet mee instemt of zich tegen verzet) heeft gevolgen voor de vrijheid. Een bewoner kan dan niet zomaar doen wat hij zelf graag zou willen doen.

U als naaste heeft daar misschien vragen over of u weet niet hoe hierover in gesprek te gaan met de medewerkers van Dagelijks Leven. De cliëntenvertrouwenspersoon kan informatie geven en ondersteuning bieden. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook ondersteunen bij problemen rond de opname of het verblijf bij Dagelijks Leven en in het doorlopen van de klachtenprocedure. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor de bewoner. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen bij de volgende punten:

 • Informatie en uitleg geven over de rechten.
 • Vertellen wie verder kan helpen.
 • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen bewoner, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtenprocedure van een bewoner ondersteunen.
Hoe komt u in contact met een onafhankelijk clientvertrouwenspersoon?

Via deze link komt u terecht bij het overzicht per regio, zodat u kunt zien bij welke CVP-aanbieder (organisatie) u terecht kunt voor ondersteuning. U kunt contact leggen met deze organisatie en mogelijk een afspraak maken met een onafhankelijke clientvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt u in wat u wilt bereiken. Hij staat aan uw kant.

Vertrouwelijkheid en privacy

Wat u vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan de cliëntvertrouwenspersoon met anderen praten over bepaalde situaties.

De geheimhoudingsplicht van onze zorgverleners geldt ook ten opzichte van de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon krijgt dus alleen informatie over een bewoner als de bewoner of zijn vertegenwoor­diger daar­voor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor inzage in het dossier van een bewoner. Met uitdrukkelijke toestemming wordt bedoeld dat toestemming niet verondersteld mag worden.

Financiën

Voor iedereen betaalbaar

Dagelijks Leven vindt dat goede zorg in een mooie woon- en leefomgeving betaalbaar moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen. Iedereen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies, die een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger heeft, – mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, is welkom bij Dagelijks Leven.

Elke bewoner heeft een eigen, onzelfstandige, studio met daarin een woon-/slaapkamer, douche- en toiletvoorziening en een pantry De zorg wordt vergoed vanuit een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). De bewoner betaalt een eigen bijdrage op basis van inkomen en vermogen aan het Centraal Administatie Kantoor (CAK).

Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over wonen bij Dagelijks Leven, of aarzel niet om contact op te nemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Wonen en zorg gescheiden

Het wonen bij Dagelijks Leven is qua financiering gescheiden van de zorg. Dat wil zeggen dat u zelf een studio huurt en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten betaalt. De zorgverlening is op basis van een ‘volledig pakket thuis’ (VPT). Deze wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij Dagelijks Leven blijft u dus eigenlijk ‘thuis’ wonen en bieden wij u het volledige zorgpakket.

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen.

Welke stappen zijn nodig om voor een VPT in aanmerking te komen?

Als de diagnose is gesteld kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als u zelf niet meer goed in staat bent om zelfstandig uw eigen leven in te richten.

U kunt deze indicatie aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw huisarts, casemanager of uw wijkverpleegkundige. Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over wonen bij Dagelijks Leven. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Het kan zijn dat bewoners die vanuit een andere zorginstelling bij ons komen wonen een omzettingsformulier nodig hebben. Voor meer informatie over de omzetting kunt u terecht bij uw huisarts of wijkverpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of zorg@dagelijks-leven.nl.

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wlz, moet een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen en de manier waarop de zorg geleverd wordt. Via de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Wachttijden

Wachttijden

Dagelijks Leven is volop bezig met uitbreiding van het aantal locaties in Nederland. Het animo voor deze locaties is echter groot, waardoor het kan gebeuren dat er niet direct een studio beschikbaar is. U wordt dan op de wachtlijst van de locatie van uw voorkeur geplaatst. Zodra er een studio vrijkomt nemen wij contact met u op. Mensen op de wachtlijst die beschikken over een Wlz indicatie hebben voorrang op mensen die (nog) geen Wlz indicatie hebben.

Wachttijden per 4 januari 2020

Hier vindt u een overzicht met de actuele gemiddelde wachttijden per locatie. Voor de actuele wachttijden en beschikbaarheid kunt u ook contact opnemen met de locatiemanager. U kunt hem/haar bereiken via het telefoonnummer van de desbetreffende locatie. U kunt ook contact opnemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of zorg@dagelijks-leven.nl

Actuele wachttijden

Kwaliteit van zorg

Zorg met aandacht

Een leven ‘gewoon, als thuis’ voor mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies vraagt om extra aandacht en speciale zorg. Wij weten pas hoe een echt thuis voor de bewoners voelt door goed naar de bewoners te kijken en te luisteren. Onze locaties zijn specifiek voor deze zorgbehoefte ingericht, waarbij aandacht, kwaliteit en veiligheid randvoorwaarden zijn om deze zorg te kunnen leveren.

Kwaliteit heeft vele aspecten en wordt door bewoners, mantelzorgers en zorgverleners anders ervaren. Graag geven wij u hieronder meer informatie over de wijze waarop kwaliteit beoordeeld wordt. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of zorg@dagelijks-leven.nl. We staan graag voor u klaar.

Lees hieronder ons Kwaliteitsverslag 2019 of ons Kwaliteitsplan 2021.

Informele kwaliteit

Naast de formele, door externe organisaties beoordeelde kwaliteit speelt de informele (belevings-)kwaliteit een grote rol binnen de locaties. Wij hechten veel waarde aan de beleving en tevredenheid van de bewoners en hun verwanten en nemen dit mee in onze dagelijkse zorg, ondersteuning en evaluaties.

Klanttevredenheid

Dagelijks Leven is aangesloten bij Zorgkaart Nederland. De (verwanten van de) bewoners kunnen hier onze woonzorglocaties beoordelen. De resultaten hiervan zijn per locatie terug te vinden op zorgkaartnederland.nl.

HKZ

Dagelijks Leven vindt het belangrijk dat bewoners zich prettig en op hun gemak voelen. Dat verwanten het vertrouwen hebben en houden dat hun familielid in goede handen is. Dat gaat alleen als onze medewerk(st)ers klant- en servicegericht werken. Daarom heeft Dagelijks Leven een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd en is gecertificeerd op basis van de HKZ-systematiek. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is dé manier om zichtbaar te maken dat de bewoner altijd centraal staat en dat wij voortdurend en systematisch werken aan verbetering, borging en toetsing van de kwaliteit van de dienstverlening, verzorging en verpleging. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen. Er worden buiten de wet- en regelgeving om voortdurend controles uitgevoerd in het kader van HKZ. Daarbij laten wij onze audits op zorgverlening extra controleren door externe specialisten. Dat geldt voor de gehele organisatie en dus ook voor iedere aparte locatie.

Toezicht op onze kwaliteit

Bij Dagelijks Leven staat de kwaliteit van leven van de bewoners voorop. Het welzijn en welbevinden van de bewoners vormen, samen met goede en verantwoorde zorgverlening, de rode draad in de zorg en ondersteuning die door de medewerkers wordt geboden. Daarbij hebben we vanzelfsprekend te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving die er mede op gericht is de veiligheid en kwaliteit te kunnen borgen en garanderen.

In Nederland ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op het functioneren van zorgaanbieders in het kader van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Als onderdeel van dit toezicht krijgt ook Dagelijks Leven gepland en ongepland bezoek van inspecteurs van de IGJ. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd in rapporten. Deze zijn via onderstaande links in te zien:

Toezichtbezoek Het Risdamhuis – november 2018

Toezichtbezoek Het Loggerhuis – november 2018

Toezichtbezoek Het Orgelhuis – maart 2018

De Verwantenraad

De Verwantenraad

Een belangrijk onderdeel van Dagelijks Leven is de verwantenraad. De landelijke verwantenraad bestaat momenteel uit 9 leden. Het lid in uw regio heeft met enige regelmaat contact met de landelijke verwantenraad (vraag uw locatiemanager even wie de “linking-pin” is van uw locatie).

Alle leden hebben een familielid die woonachtig is in een van onze locaties. Daarnaast beschikken wij over een deskundige, onafhankelijke voorzitter. De belangrijkste taak van de verwantenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De verwantenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening. Ze denken mee over gerichte vragen die vanuit de directie worden voorgelegd.

Het behandelen van vragen die betrekking hebben op individuele gevallen en/of klachtbemiddeling behoren niet tot de taken van de verwantenraad.

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.
Heeft u daarnaast nog andere vragen of opmerkingen, laat het ons horen.
We zijn bereikbaar per mail verwantenraad@dagelijks-leven.nl  U kunt ons ook bellen: Harrie Krijnen (secretaris) (06) 57 34 42 09 of Christiaan Meyboom (voorzitter) (06) 44 43 65 06.

foto mariette
foto theo

Veilig wonen

Veilig wonen

Alle kleinschalige locaties van Dagelijks Leven liggen geheel vrij en toch midden in een woonwijk. De bewoners vinden hier vrijheid, geborgenheid en veiligheid. Ze kunnen te allen tijde naar buiten voor een wandeling in de tuin of om een boodschap te doen.

Als dit laatste echter onacceptabele risico’s met zich meebrengt kan in samenspraak met de familie en onze specialist ouderengeneeskunde overwogen worden om bijvoorbeeld een GPS in te zetten. De zorgmedewerkers krijgen dan een signaal als een bewoner zich buiten een vooraf ingestelde zone begeeft en kunnen een bewoner zo nodig terug begeleiden.

Ook kan in uitzonderlijke gevallen een zogenaamde tag worden ingezet als het onbemerkt en onbegeleid verlaten van het terrein voor een bepaalde bewoner en/of betrokkenen onacceptabele risico’s met zich meebrengt. Deze kan bijvoorbeeld worden gedragen in de vorm van een armband. De tag zorgt ervoor dat de poort, waardoor het terrein kan worden verlaten, gesloten blijft.

Voordat er middelen worden ingezet die de bewegingsvrijheid van bewoners beperken, zoals een GPS of een tag, wordt een zorgvuldig proces doorlopen met alle betrokkenen. Hierbij is naast de familie en zorgmedewerkers ook een arts of specialist ouderengeneeskunde betrokken. Uiteindelijk maakt de arts (natuurlijk in samenspraak met de familie) de afweging van de in te zetten middelen. De arts heeft zich hierbij natuurlijk wel te houden aan de geldende regelgeving.

Indien een bewoner met een tag echt naar buiten wil, dan hebben onze medewerkers de instructie om (conform de geldende wet- en regelgeving) de poort voor deze bewoner te openen. Natuurlijk zullen zij eerst proberen om deze bewoner op andere gedachten te brengen door het bieden van een prettig alternatief. Indien een bewoner met een tag regelmatig het terrein wil verlaten, dan kan het zijn dat wonen bij Dagelijks Leven voor deze persoon niet de beste oplossing is. In een dergelijk geval biedt een zogenaamde ‘gesloten afdeling’ van een verpleeghuis mogelijk een beter alternatief. Deze instellingen hebben een aanmerking conform de WZD, waardoor zij wettelijke mogelijkheden hebben om de vrijheid van bewoners te beperken.

Meer weten over de Wet zorg en dwang? Lees de folder hier.

 • Ina van Tellingen
 • Harrie Krijnen
 • Mariet Bareman
 • Karin Simonis
 • Christiaan Meyboom, onafhankelijk voorzitter
 • Erik Vermij
 • Gerard Veenhuis
 • Theo van Dulmen
 • Anke Baijens

Toen we net begonnen met elkaar (voorjaar 2018), hebben we een flink aantal onderwerpen geïnventariseerd die we met elkaar belangrijk vonden en vinden. We noemen er een paar:

 • Is de zorg goed voor onze verwant? En zo nee hoe komt dat dan? En zo ja, kunnen andere locaties daarvan leren?
 • Hoe staat het met de kennis van dementie bij de medewerkers?
 • Waarom loopt het bij heel veel locaties goed en bij een aantal wat minder?
 • Hoe kan Dagelijks Leven een lerende organisatie zijn zodat de koks, de helpenden, de locatiemanagers en alle anderen die er voor onze verwant zijn het zo goed mogelijk doen?
 • Is er een klachtenreglement (ja) en hoe ziet dat er dan uit?
 • De toegang, oftewel de poort, hoe is dat geregeld, woont mijn verwant veilig, is de omgeving veilig genoeg, snappen ze dat mijn verwant niet zo maar alleen aan de wandel kan, wordt er goed op mijn verwant gelet?
 • Hoe zit het eigenlijk met de dagbesteding, ziet dat er leuk uit, vervelen ze zich niet, is het individueel genoeg, of gebeurt alles gezamenlijk?
 • Hoe ziet het informatiepakket er uit voor nieuwe bewoners, staat er vooral de juiste informatie in?
 • Is er voldoende personeel en hoe zit het met het verloop ervan? Hoe krijgt Dagelijks Leven voldoende goed geschoold personeel? Is Dagelijks Leven eigenlijk wel een aantrekkelijke werkgever?
 • Hoe gaat het met de verwantenavonden op alle locaties, komen er voldoende verwanten, wordt er naar elkaar geluisterd, gaat het ook echt ergens over, leren we van elkaar tijdens zo’n avond?

Zomaar wat onderwerpen die regelmatig aan de orde zijn op onze vergaderingen.

Ja, wij denken natuurlijk van wel, anders zouden we er niet de tijd aan besteden die we nu doen. We merken dat we echt in gesprek zijn met de directie en dat er geluisterd wordt. Natuurlijk, soms willen wij het sneller en natuurlijk dat moet dan ook eigenlijk van ons, maar het is nu een maal zo, dat je geen ijzer met handen kunt breken. We zien gelukkig wel dat de meeste bewoners tevreden zijn, dus uit onderzoek blijkt dat de meesten het goed vinden dat hun verwant in een locatie van Dagelijks Leven woont. Als verwantenraad willen we dus vooral dat iedere bewoner het goed heeft ondanks zijn of haar beperkingen, dat iedere bewoner ook echt gezien en begrepen wordt en dat iedereen zo normaal mogelijk zijn of haar laatste levensjaren hier kan wonen met respect voor zijn of haar eigen aard of cultuur.

We houden minimaal 5 vergaderingen per jaar op een locatie centraal in het land. Dat betekent dat je er gauw toch wel een hele dag voor kwijt bent. Daarnaast proberen we met enige regelmaat een locatie te bezoeken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid bij een verwantenavond op een locatie, die een aantal keren per jaar gehouden wordt. Je krijgt een goede reiskostenvergoeding en daarnaast een bedrag als een zogenaamde vacatieregeling per jaar.

We hebben een termijn van 3 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 3 jaar. Wanneer je verwant overlijdt of verhuist buiten Dagelijks Leven, mag je nog 1 vergadering meemaken, om het geheel goed af te ronden.

We willen ons beter laten zien aan iedereen die met Dagelijks Leven te maken heeft en dan natuurlijk vooral aan de verwanten zelf die bij alle bewoners betrokken zijn.

We gaan de groei van Dagelijks Leven goed in de gaten houden. Lukt het elke keer om voldoende en vooral goed geschoold personeel te krijgen en zorgen we er dan ook voor dat in de tussentijd de organisatie goed op orde is en blijft de kwaliteit van zorg dus zo hoog mogelijk?

We willen heel graag dat heel goed lopende locaties goede voorbeelden zijn voor andere locaties, omdat de bewoners het daardoor nog beter naar hun zin hebben en verwanten tevreden kunnen zijn met het wonen, net als thuis.
We willen dat de kennis van dementie op een zo hoog mogelijk peil blijft, zodat de bewoners zo goed mogelijk begrepen en begeleid worden.