Skip links

Zorgprofessionals

Dagelijks Leven biedt zorg samen met andere (locale) zorgprofessionals

Huisarts is hoofdbehandelaar

Net als in de thuissituatie is de huisarts hoofdbehandelaar voor behandeling van algemeen medische aard. De bewoners zullen zich in algemeenheid bij de lokale huisarts inschrijven. Natuurlijk zijn de bewoners vrij om hun eigen huisarts te behouden (ervan uitgaande dat deze in de buurt van het Dagelijks Leven-huis gevestigd is) of om voor een andere huisarts te kiezen. Bij twijfel adviseren wij de bewoners zich in te schrijven bij de huisarts met wie wij samenwerken. Deze huisarts komt namelijk ook regelmatig op huisbezoek.

Lees hier de ervaring van Wouter Bekkers, huisarts van ‘t Heelhuis te Helmond.

Specialist ouderengeneeskunde in consult

Voor specifieke problemen op het gebied van ouderengeneeskunde kan de huisarts een van onze specialisten ouderengeneeskunde (SO) in consult vragen. Op diens verzoek adviseert de SO in het multidisciplinaire overleg. Naast deze consulten heeft de SO binnen de locatie de leiding bij complexe oudergeneeskundige problematiek. Denk bijvoorbeeld aan onbegrepen gedrag bij dementie, maar ook behandeling van Parkinson, hartfalen, angst en pijn. De huisarts blijft echter de hoofdbehandelaar en daarmee de eindverantwoordelijke. De zorg aan de bewoners wordt twee keer per jaar door de huisarts, SO en zorgteam geëvalueerd; er worden tijdig acties ingezet om de kwaliteit van hun leven optimaal te houden. Daar waar gewenst, kunnen andere zorgdisciplines aanschuiven bij deze evaluatie. Ten slotte is de SO verantwoordelijk voor de besluitvorming over, de inzet en de evaluatie van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen (VBM). VBM worden bij sommige bewoners ingezet om de veiligheid van de betrokken bewoner – en soms die van zijn/haar omgeving – te vergroten. Dit alleen als er geen alternatieven zijn om de veiligheid te waarborgen.

Lees hier de ervaring van Elbert Vermaak, specialist ouderengeneeskunde bij Dagelijks Leven.

Overige zorgverleners

Wij hebben afspraken met lokale zorgverleners, als een bewoner behandeling of ondersteuning nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een diëtist. Sommige locaties werken samen met een tandarts in de buurt, maar de bewoners kunnen natuurlijk hun eigen tandarts aanhouden.

Apotheek

Het medicatieproces is een belangrijk proces. De bewoners moeten het juiste medicijn, op de juiste tijd en met de juiste dosering toegediend krijgen. Om dit te garanderen werken we met één lokale apotheek per locatie. Het vergroot de herkenbaarheid van de medicatie en het vereenvoudigt het overleg, de afstemming en de controle daarop.

Team

In het huis is een compact team van professionals verantwoordelijk voor goede zorg en ondersteuning. Het team bestaat uit zoveel mogelijk vaste medewerkers met o.a. de volgende functies: locatiemanager, verpleegkundigen, verzorgenden (VIG), helpenden, activiteitenbegeleiders, huishoudelijk verzorgers, gastvrouwen en een kok.