Skip links

Dagelijks Leven gelooft dat zorg anders kan.

Dagelijks Leven biedt overal in Nederland kleinschalige woonzorglocaties midden in de wijk met de juiste, gespecialiseerde zorg. Een plek waar mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies zich prettig voelen. We bieden hen een veilige, vertrouwde en sociale plek, waar aandacht en kwaliteit van leven voorop staan. Kortom een plek waar het prettig wonen is: gewoon, als thuis. En net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen!

Het fundament

Dagelijks Leven heeft een aantal kenmerken waar iedere woonzorglocatie aan voldoet. Het zijn de randvoorwaarden, die het fundament vormen van ieder huis en de wijze waarop wij werken.
 • Actieve betrokkenheid van verwanten en buurtbewoners
 • Alle bewoners hebben een eigen studio met zit-/slaapkamer én badkamer welke zoveel mogelijk naar eigen wens en met eigen spullen ingericht kan worden. Net als thuis
 • Iedereen is uniek en geniet respect
 • Er wordt voortgebouwd op het leven dat geleefd is
 • Iedere locatie biedt beperkt dagbesteding voor mensen uit de buurt die een vorm van geheugenverlies hebben
 • In onze aanpak gaan we altijd uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen waarbij behoud van eigen regie voorop staat
 • Gastvrijheid gezelligheid en échte aandacht voor bewoners en verwanten
 • Wonen en zorg is voor iedereen betaalbaar ook voor mensen met alleen een AOW
 • HKZ ISO gecertificeerd
 • Karaktervolle kleinschalige woonzorglocaties: per locatie twintig bewoners
 • Vrijstaande huizen met een voor de doelgroep ontwikkelde royale tuin
 • Woonzorglocaties staan midden in de wijk dichtbij de voorzieningen en maken onderdeel uit van het dagelijks leven in de wijk
 • Iedere locatie heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een echtpaar
 • Nagenoeg alle locaties hebben een logeerkamer voor respijtzorg
 • De locaties zijn met zorg en aandacht ingericht zodat er een huiselijke sfeer ontstaat
 • Dagelijks worden de maaltijden vers bereid dus gezond én lekker
 • De zorg wordt geboden door een compact én vast team van zorgprofessionals
 • Professionele activiteitenbegeleid(st)ers organiseren dagelijks activiteiten afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners

Onze Missie

“Dagelijks Leven maakt het wonen met intensieve zorg in kleinschalige woonzorglocaties betaalbaar voor iedereen.”

Onze Visie

“Wonen met intensieve zorg voor mensen met geheugenverlies kan beter: meer welzijn, meer beleving en meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit realiseren we door het (ver)binden van goede medewerkers, het realiseren van mooie locaties, en door efficiënt en effectief te organiseren.”

Kernwaarden

download de PDF

Dagelijks Leven biedt mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies zorg op maat, 24 uur per dag. Dat doen we vanuit kleinschalige woonzorglocaties midden in de wijk, door heel Nederland. Openheid, vertrouwen en samenwerking zijn daarbij voor ons belangrijke kernwaarden. Alleen op deze wijze kunnen we het verschil maken en de zorg bieden die wij voor ogen hebben.

Kerncijfers Personeel
Graag geven wij u inzicht over de samenstelling van onze zorgteams. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 576 66 76 of mail info@dagelijks-leven.nl. We staan graag voor u klaar.

Download eenvoudig de pdf van de kerncijfers personeel van Dagelijks Leven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Dagelijks Leven bij u in de buurt? Kijk dan op de pagina ‘onze huizen’. Aarzel niet om contact op te nemen met onze cliëntenadministratie via (055) 200 23 03 of mail zorg@dagelijks-leven.nl als u vragen heeft of meer informatie wilt hebben. We staan graag voor u klaar.

Stichting Vrienden van Dagelijks Leven

In het najaar van 2016 is de Stichting Vrienden van Dagelijks Leven opgericht.

Deze stichting is speciaal voor mensen en organisaties die Dagelijks Leven een warm hart toedragen en een gift willen doen. Door de oprichting van de stichting worden de giften strikt gescheiden van de bedrijfsmatige activiteiten van Dagelijks Leven. Een onafhankelijk bestuur ziet toe op de inkomsten en besteding ervan.

Familieleden, bekenden of andere personen of organisaties die Dagelijks Leven een warm hart toedragen kunnen aangeven met welk doel ze een gift willen doen.

De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van onze bewoners direct ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening, bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen regulier budget is voorzien.

Met een specifiek bestedingsdoel en voor een specifieke locatie

Zonder een specifiek bestedingsdoel maar voor een specifieke locatie

Met een specifiek bestedingsdoel maar zonder een specifieke locatie

Zonder een specifiek bestedingsdoel en zonder een specifieke locatie

Een unieke samenwerking

Fontys-Logo.svg
Het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) is een samenwerking van Fontys Hogescholen en Dagelijks Leven. Binnen SIC Oisterwijk werken studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie samen met deskundigen vanuit zowel Fontys als Dagelijks Leven.

Bent u nieuwsgierig met welke projecten wij momenteel bezig zijn? Neem gerust contact met ons op via info@sic-oisterwijk.nl of via telefoonnummer 013 – 590 85 79.

Het SIC is een innovatiecentrum
Een laagdrempelig centrum voor ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Dit centrum is een toegankelijke plek waar ontmoetingen tot stand komen tussen mensen met dementie en zonder dementie, tussen jong en oud, klein en groot. Verbinding maken tussen verschillende doelgroepen; dat is waar het SIC voor staat.

Vernieuwende interventies
In de periode van 2016 en 2020 richten we ons voornamelijk op het uitvoeren van vernieuwende interventies in de zorg en omgang met mensen met dementie. Dit gebeurt in samenwerking met meerdere partijen, zoals basisscholen, diverse zorgorganisaties, maar ook bijvoorbeeld de individuele mantelzorger. Krachten bundelen, dat vinden we belangrijk. Ons motto is dan ook: waarom moeilijk doen als het samen kan!