Ons zorgteam van een Dagelijks Leven locatie poseert tijdens de opening buiten voor het huis.

Ons zorgteam

Ons zorgteam

Dagelijks Leven heeft 100 locaties door heel Nederland waar persoonlijke zorg en kwaliteit van leven voorop staan. Het zorgteam is verantwoordelijk voor deze goede zorg en is nagenoeg op elke locatie hetzelfde samengesteld. Al onze medewerkers zijn gediplomeerde en professionele zorgverleners die door een strenge selectie zijn gekomen. Daarnaast ontvangen onze medewerkers opleidingen en cursussen om bevoegd en bekwaam te blijven of te worden.

Op deze pagina maakt u kennis met de verschillende functies binnen ons zorgteam en ziet u wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn, zodat u direct weet bij wie u het beste terecht kunt met uw vragen en/of ideeën.

Ons zorgteam bestaat uit onze vakgroep en onze zorgmedewerkers op locatie.

Onze vakgroep

Dagelijks Leven heeft een eigen “Vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding“ bestaande uit meer dan 20 zorgexperts zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, (GZ)-psychologen en een physcian assistant. Door hun expertise kunnen wij de specialistische zorg bieden die onze bewoner nodig heeft. Lees meer over onze vakgroep op de pagina over onze vakgroep.

 • Specialist Ouderengeneeskunde
  Aan elke locatie is een specialist ouderengeneeskunde (SO) verbonden. Voor specifieke zaken op het gebied van ouderengeneeskunde kan de huisarts advies, begeleiding of medebehandeling van een SO vragen. Dit gaat bijvoorbeeld over specifieke zaken die te maken hebben met dementie. De SO bezoekt de locatie regelmatig. Hij of zij evalueert de behandelplannen en kijkt naar het gedrag en naar de mentale en lichamelijke gesteldheid van de bewoner. Op enkele locaties neemt de SO ook taken over van de huisartsen. Dit heeft te maken met lokale afspraken met de huisartsen.
 • Verpleegkundig Specialist
  De verpleegkundig specialist (VS) treedt op de locaties waar hij of zij verantwoordelijk voor is op als zelfstandig regiebehandelaar. Wanneer de zorgvraag de huisartsgeneeskundige zorg overstijgt kan de VS net als de SO om advies, begeleiding of in medebehandeling gevraagd worden. Bijvoorbeeld in het geval van onbegrepen gedrag. De VS brengt regelmatig een bezoek aan de locaties waaraan hij of zij verbonden is en neemt afhankelijk van met de huisarts gemaakte afspraken taken over van de huisarts.
 • Physician Assistant
  De physician assistant (PA) is net als de specialist ouderengeneeskunde (SO) en verpleegkundig specialist (VS) als regiebehandelaar verantwoordelijk voor zijn of haar eigen locaties en komt hier regelmatig op bezoek om behandelplannen te evalueren en bewoners te onderzoeken, behandelen en begeleiden. Ook de PA kan indien gewenst om advies of in medebehandeling gevraagd worden en neemt afhankelijk van de gemaakte afspraken taken over van de huisarts.
 • Psycholoog
  De psycholoog binnen Dagelijks Leven werkt nauw samen met de SO en de verpleegkundig specialist op het gebied van onbegrepen gedrag. Daarnaast behandelt de psycholoog bewoners met (aanvullende) psychologische klachten. Zo is hij/zij gespecialiseerd op het gebied van traumaverwerking en het behandelen van psychische stoornissen.

 

Zorgmedewerkers op locatie

Het team op locatie is voor onze bewoners en hun verwanten het eerste aanspreekpunt en bestaat uit vertrouwde gezichten. Naast de noodzakelijk zorg die zij bieden, zorgen zij ook voor een zinvolle dagbesteding, individuele aandacht, gezond en vers eten en huishoudelijke ondersteuning. Klik op de functie te zien wat de hoofdtaken van de medewerker zijn in een huis van Dagelijks Leven.

 • Locatiemanager
  De locatiemanager stuurt het team op locatie aan en draagt de eindverantwoording voor de kwaliteit van de zorg, de personele bezetting en het uitvoeren van de visie. De locatiemanager organiseert alle randvoorwaarden die nodig zijn om de locatie volgens Dagelijks Leven-richtlijnen te laten functioneren.
 • Verpleegkundige
  De verpleegkundige heeft een aansturende en coachende rol binnen het team als het gaat om zorg, medicatie en visie. De verpleegkundige zorgt ervoor dat wij zorg leveren vanuit de behoefte van de bewoner. Daarnaast beheert de verpleegkundige de aandachtsgebieden en bespreekt dit met de verzorgenden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen.
 • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
  De GVP stuurt en coacht het team op het gebied van de gevolgen van geheugenverlies bij bewoners met dementie, hoe daarmee om te gaan en naar te handelen. De GVP heeft contact met de verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde. Net als de verpleegkundige levert de GVP zorg vanuit de behoefte van de bewoners en bewaakt de werkwijze van Dagelijks Leven. Hij/zij beheert de aandachtgebieden is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen.
 • Verzorgende IG
  De verzorgende IG draait zelfstandig verantwoordelijke diensten en neemt hierin een aansturende rol ten opzichte van het team dat op de vloer staat. De verzorgende IG geeft net als de GVP en verpleegkundige medicatie. Hij/zij beheert de aandachtgebieden en is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen. Daarnaast heeft de verzorgende IG een nauwlettend oog op de zorg en of dit wordt toegepast volgens de visie van Dagelijks Leven.
 • Helpende Plus
  De helpende plus ondersteunt de bewoner in de verzorging, enkel naar behoefte van de bewoner. De helpende motiveert de bewoner om zoveel mogelijk dingen zelf te doen in plaats van de zorg over te nemen. De helpende plus signaleert veranderingen bij bewoners en communiceert dit naar de verantwoordelijke dienst. Daarnaast is de Helpende Plus bevoegd om medicijnen te verstrekken en toe te dienen, zodat verantwoordelijke taken in het team beter verdeeld kunnen worden. Ook begeleidt hij/zij leerlingen en neemt actief deel aan de aandachtsgebieden.
 • Helpende
  De helpende ondersteunt de bewoner in de verzorging, enkel naar behoefte van de bewoner. De helpende motiveert de bewoner om zoveel mogelijk dingen zelf te doen in plaats van de zorg over te nemen. Hij/zij ondersteunt in het welzijn en het activeren van bewoners door verschillende activiteiten. De helpende signaleert veranderingen bij bewoners en communiceert dit met de verantwoordelijke dienst. Ook begeleidt hij/zij leerlingen en neemt actief deel aan de aandachtsgebieden.
 • Activiteitenbegeleider
  De activiteitenbegeleider stimuleert het team om de bewoners elke dag te activeren en hierin de visie van Dagelijks Leven echt uit te voeren. Hij/zij maakt een activiteitenprogramma dat aansluit bij de behoefte van de aanwezige bewoners en neemt het team hierin mee. De activiteitenbegeleider beheert het activiteitenbudget. Zij/hij werft vrijwilligers, stuurt hen aan en onderhoudt contacten met de buurt.
 • Gastvrouw/-heer
  De gastvrouw/-heer zorgt voor een gastvrije sfeer in het huis en het welzijn van de bewoners en neemt hierin de verwanten en het team mee. Hij/zij assisteert bij de maaltijden en kookt in het weekend. Daarnaast doet de gastvrouw/-heer regelmatig activiteiten met de bewoner en zorgt dat de bewoners gedurende de dag worden geactiveerd.
 • Huishoudelijk Verzorger
  De huishoudelijk verzorger zorgt voor een fris en opgeruimd huis. Hierbij nodigt hij/zij de bewoners uit om deel te nemen aan huishoudelijke taken en houdt het team verantwoordelijk voor hun verantwoordelijkheden op dit gebied. De huishoudelijk verzorger draagt bij aan het welzijn van de bewoners door regelmatig een praatje met hen te maken.
 • Kok
  De kok bereidt dagelijks een maaltijd van verse producten die aansluit bij de behoeften van de bewoners. Hij/zij betrekt bewoners bij het bereiden van de maaltijd met als vuistregel: alles mag, niets moet. De kok beheert het boodschappenbudget en gaat hier op een positieve wijze creatief mee om. Zo winkelt onze kok graag bij lokale leveranciers. De kok ondersteunt bij de maaltijden en neemt de bevindingen tijdens de maaltijden mee in het maken van de volgende weekmenu’s.

Een verzorgende IG poseert voor de lens als onderdeel van het zorgteam