Ons zorgteam

Ons zorgteam

Dagelijks Leven heeft 77 locaties door heel Nederland waar persoonlijke zorg en kwaliteit van leven voorop staan. Het zorgteam is verantwoordelijk voor deze goede zorg en is nagenoeg op elke locatie hetzelfde samengesteld. Al onze medewerkers zijn gediplomeerde en professionele zorgverleners die door een strenge selectie zijn gekomen. Daarnaast ontvangen onze medewerkers opleidingen en cursussen om bevoegd en bekwaam te blijven of te worden.

Op deze pagina laten we u kennis maken met de verschillende functies binnen ons zorgteam en wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn zodat u direct weet bij wie u het beste terecht kunt met uw vragen en/of ideeën.

 

 • Specialist Ouderengeneeskunde
  Aan elke locatie is een specialist ouderengeneeskunde (SO) verbonden. Voor specifieke zaken op het gebied van ouderengeneeskunde kan de huisarts advies, begeleiding of medebehandeling van een SO vragen. Dit gaat bijvoorbeeld over specifieke zaken die te maken hebben met dementie. De SO bezoekt de locatie regelmatig. Hij of zij evalueert de behandelplannen en kijkt naar het gedrag en naar de mentale en lichamelijke gesteldheid van de bewoner. Op enkele locaties neemt de SO ook taken over van de huisartsen. Dit heeft te maken met lokale afspraken met de huisartsen.
 • Verpleegkundig Specialist
  De verpleegkundig specialist is de rechterhand van de specialist ouderengeneeskunde maar werkt zelfstandig. Samen houden zij de regie over de zorgdossiers van de locaties. Hij/zij voert (waar nodig) medische handelingen uit en beoordeeld of de bewoners de juiste medicatie ontvangen of dat hierin aanpassingen gedaan moeten worden. De verpleegkundig specialist is daarnaast aanspreekpunt voor vragen omtrent dementie voor zowel verwanten als zorgpersoneel.
 • Psycholoog
  De psycholoog binnen Dagelijks Leven werkt nauw samen met de SO en de verpleegkundig specialist op het gebeid van onbegrepen gedrag. Daarnaast behandelt de psycholoog bewoners met (aanvullende) psychologische klachten. Zo is hij/zij gespecialiseerd op het gebied van traumaverwerking en het behandelen van psychische stoornissen.
 • Locatiemanager
  De locatiemanager stuurt het team op locatie aan en draagt de eindverantwoording voor de kwaliteit van de zorg, de personele bezetting, het uitvoeren van de visie en organiseert alle randvoorwaarden die nodig zijn om de locatie volgens de Dagelijks Leven richtlijnen te laten functioneren.
 • Verpleegkundige
  De verpleegkundige heeft een aansturende en coachende rol binnen het team als het gaat om zorg, medicatie en visie. De verpleegkundige zorgt ervoor dat wij zorg leveren vanuit de behoefte van de bewoner. Daarnaast beheert de verpleegkundige de aandachtsgebieden en bespreekt dit met de verzorgenden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen.
 • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
  De GVP stuurt en coacht het team over het gevolg geheugenverlies bij bewoners met dementie en hoe daarmee om te gaan en naar te handelen. De GVP heeft contact met de verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde. Net als de verpleegkundige levert de GVP zorg vanuit de behoefte van de bewoners en bewaakt de werkwijze van Dagelijks Leven. Hij/zij beheert de aandachtgebieden is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen.
 • Verzorgende IG
  De verzorgende IG draait zelfstandig verantwoordelijke diensten en neemt hierin een aansturende rol richting het team waarmee deze op de vloer staat. De verzorgende IG geeft net als de GVP en verpleegkundige medicatie. Hij/zij beheert de aandachtgebieden en is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen en de bezoeken van huisartsen. Daarnaast heeft de verzorgende IG een nauwlettend oog op de zorg en of dit wordt toegepast volgens de visie van Dagelijks Leven.
 • Helpende
  De helpende ondersteunt de bewoner in de verzorging, enkel naar behoefte van de bewoner. De helpende motiveert de bewoner om zoveel mogelijk dingen zelf te doen in plaats van de zorg over te nemen. Hij/zij ondersteunt in het welzijn en het activeren van bewoners door verschillende activiteiten. De helpende signaleert veranderingen bij bewoners en communiceert dit met de verantwoordelijke dienst. Ook begeleidt hij/zij leerlingen en neemt actief deel aan de aandachtsgebieden.
 • Activiteitenbegeleider
  Als spil van het team stimuleert de activiteitenbegeleider het team om de bewoners elke dag te activeren en hierin de visie van Dagelijks Leven echt uit te voeren. Hij/zij maakt een activiteitenprogramma dat aansluit bij de behoefte van de aanwezige bewoners en neemt het team hierin mee. De activiteitenbegeleider beheert het activiteitenbudget. Zij/hij werft en stuurt vrijwilligers aan en maakt en onderhoudt contacten met de buurt.
 • Gastvrouw/-heer
  De gastvrouw/-heer zorgt voor een gastvrije sfeer in het huis en het welzijn van de bewoners en neemt hierin de verwanten en het team mee. Hij/zij assisteert bij de maaltijden en kookt in het weekend. Daarnaast doet de gastvrouw/-heer regelmatig activiteiten met de bewoner en zorgt dat de bewoners gedurende de dag worden geactiveerd.
 • Huishoudelijk Verzorger
  De huishoudelijk verzorger zorgt voor een fris en opgeruimd huis. Hierbij nodigt hij/zij de bewoners uit om deel te nemen aan huishoudelijke taken en houdt het team verantwoordelijk voor hun verantwoordelijkheden op dit gebied. De huishoudelijk verzorger draagt bij aan het welzijn van de bewoners door regelmatig een praatje met hen te maken.
 • Kok
  De kok bereidt dagelijks een maaltijd van verse producten die aansluit bij de behoeften van de bewoners. Hij/zij betrekt bewoners bij het bereiden van de maaltijd met als vuistregel: alles mag, niets moet. De Kok beheert het boodschappenbudget en gaat hier op een positieve wijze creatief mee om. Zo koopt onze kok graag bij lokale leveranciers uit de buurt. De kok ondersteunt bij de maaltijden en neemt de bevindingen tijdens de maaltijden mee in het maken van de volgende weekmenu’s.

Een verzorgende IG poseert voor de lens als onderdeel van het zorgteam