Bewoner en medewerker lachen om een grapje

Kwaliteit van zorg

Zorg met aandacht

Een leven ‘gewoon, als thuis’ voor mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies vraagt om extra aandacht en speciale zorg. Wij weten hoe een echt thuis voor de bewoners voelt door goed naar de bewoners te kijken en te luisteren. Onze locaties zijn specifiek voor deze zorgbehoefte ingericht, waarbij aandacht, kwaliteit en veiligheid voorwaarden zijn om deze zorg te kunnen leveren.

Kwaliteit heeft vele aspecten en wordt door bewoners, mantelzorgers en zorgverleners anders ervaren. Graag geven wij u meer informatie over de wijze waarop kwaliteit beoordeeld wordt in ons Kwaliteitsverslag. Mocht u na het lezen van het verslag vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via onze contactpagina.

Klanttevredenheid

Dagelijks Leven is aangesloten bij Zorgkaart Nederland. De (verwanten van de) bewoners kunnen hier onze locaties beoordelen. De resultaten hiervan zijn per locatie terug te vinden op zorgkaartnederland.nl.

 

HKZ

Dagelijks Leven vindt het belangrijk dat bewoners zich prettig en op hun gemak voelen. Dat verwanten het vertrouwen hebben en houden dat hun familielid in goede handen is. Dat gaat alleen als onze medewerk(st)ers klant- en servicegericht werken. Daarom heeft Dagelijks Leven een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd en is gecertificeerd op basis van de HKZ-systematiek. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is dé manier om zichtbaar te maken dat de bewoner altijd centraal staat en dat wij voortdurend en systematisch werken aan verbetering, borging en toetsing van de kwaliteit van de dienstverlening, verzorging en verpleging. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale ISO-9001 normen. Er worden buiten de wet- en regelgeving om voortdurend controles uitgevoerd in het kader van HKZ. Daarbij laten wij onze audits op zorgverlening extra controleren door externe specialisten. Dat geldt voor de gehele organisatie en dus ook voor iedere aparte locatie.

 

Toezicht op onze kwaliteit

Bij Dagelijks Leven staat de kwaliteit van leven van de bewoners voorop. Het welzijn en welbevinden van de bewoners vormen, samen met goede en verantwoorde zorgverlening, de rode draad in de zorg en ondersteuning die door de medewerkers wordt geboden. Daarbij hebben we vanzelfsprekend te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving die er mede op gericht is de veiligheid en kwaliteit te kunnen borgen en garanderen.

In Nederland ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op het functioneren van zorgaanbieders in het kader van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Als onderdeel van dit toezicht krijgt ook Dagelijks Leven gepland en ongepland bezoek van inspecteurs van de IGJ. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd in rapporten. Deze zijn via onderstaande knoppen in te zien: