Informatie voor u als casemanager

Hebt u als casemanager iemand in uw portefeuille waar u een geschikte woonplek voor zoekt? Dagelijks Leven richt zich volledig op de zorg voor mensen met dementie. Onze locaties richten wij hier dan ook speciaal op in. Door onze bewezen succesformule opende we al 82 woonzorglocaties, waar wij 24/7 thuiszorg onder 1 dak leveren. Er is dus altijd een verantwoordelijke aanwezig. Al onze locaties hebben een open poort, wat betekent dat onze bewoners in principe zelfstandig op pad kunnen gaan buiten de woonzorglocatie. Gewoon als thuis, zoals ze dat gewend waren voordat ze naar Dagelijks Leven verhuisden. Natuurlijk zorgen wij regelmatig voor begeleide uitstapjes en organiseren wij elke dag activiteiten. Onze kok bereidt dagelijks een verse maaltijd en een professioneel zorgteam zorgt voor de dagelijkse bezigheden. 

Specialist ouderengeneeskunde Elbert Vermaak over Dagelijks Leven

“Veel mensen hebben nog het traditionele beeld van het verpleeghuis of andere kleinschalige woonvormen, waar de huurprijzen voor veel mensen niet te betalen zijn en zorg minder goed geregeld is door de afwezigheid van een specialist ouderengeneeskunde. Door voorschrijven van medicatie wordt onrust bestreden. Binnen Dagelijks Leven vinden we het belangrijk om te zoeken naar alle beschikbare oplossingen en alternatieven om mensen zoveel mogelijk van hun vrijheid te laten genieten. Wij gaan in gesprek met verwanten en laten zien hoe wij dit doen. Dit neemt de angst weg dat de bewoner iets zou overkomen. Een goede samenwerking met andere zorgprofessionals is hierin essentieel.” Lees hier het volledige interview.

Huisarts als hoofdbehandelaar

Voor al onze bewoners is de huisarts de hoofdbehandelaar. Net als in de thuissituatie behandelt hij/zij de klachten van algemeen medische aard. Voor u als casemanager betekent dit dat de huisarts akkoord moet geven op het verblijf bij Dagelijks Leven voor uw client. Natuurlijk ondersteunt Dagelijks Leven de huisarts in de zorg, zo hebben wij meerdere specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en psychologen in dienst. Samen zorgen we zo voor de best denkbare zorg.

Wilt u een nieuwe bewoner aandragen? Dan plannen wij graag een huisbezoek in. Tijdens dit huisbezoek leren wij de bewoner graag beter kennen. En we bespreken de zorgvraag en onze missie en visie. We kijken of de bewoner bij Dagelijks Leven past en zich bij ons thuis zal voelen.

Casemanagers van Livio over Dagelijks Leven

“Casemanagers dementie van Livio werken graag samen met Dagelijks Leven (Het Stevenfennehuis). Samen met de cliënt kijken wij wat het beste aansluit. Wij werken daarom met verschillende organisaties samen, waaronder ook Dagelijks Leven. Het is een fijne, open, kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen. Het overleg met de locatiemanager verloopt altijd prettig en professioneel. De locatiemanager denkt goed mee in het proces van opname. Cliënten ervaren het wonen bij Dagelijks Leven (Het Stevenfennehuis) als een warm bad, het voelt als thuis en er is veel persoonlijke aandacht voor elk individu” aldus Annemarie van Buren en Ellen Fox.

 

Een verwant over Dagelijks Leven

Onze in- en exclusiecriteria

Download de PDF

Onze in- en exclusiecriteria

Dagelijks Leven vindt dat goede zorg in een mooie woon- en leefomgeving betaalbaar moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen. Wij verwelkomen mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies met een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger (als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden).

Onze actuele wachttijden

Download de PDF

Onze wachttijden

Ons doel is het creëren van een prettige woonsituatie voor iedereen met dementie. Een plek waar mensen, met de juiste zorg, begeleid wonen en zich vrij voelen. Net als thuis. Helaas kunnen we nog niet iedereen met dementie een woonplek geven. Daarom bouwen de druk aan meer locaties door heel Nederland. Het kan gebeuren dat er niet direct een studio beschikbaar is. We plaatsen de bewoner dan op de wachtlijst. Op de wachtlijst staan is volledig vrijblijvend, een indicatie is hiervoor niet nodig.

 

Heeft u vragen over samenwerken met Dagelijks Leven of wilt u meer informatie ontvangen?
Wij komen graag met u in contact.