Vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding

Dagelijks Leven heeft een eigen behandelteam: de vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding. Deze vakgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, een physician assistant en (GZ-)psychologen. De vakgroep ondersteunt zowel de zorgteams op locatie als de bij onze bewoners betrokken huisartsen op het gebied van complexe ouderengeneeskundige problematiek.

Met ruim 20 specialistische behandelaren en de begeleiding van de manager van de vakgroep zijn onze bewoners door heel Nederland verzekerd van goede zorg, ook wanneer de zorgvraag om een meer specialistische of multidisciplinaire benadering vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onbegrepen gedrag of het verder vorderen van de dementie.

Elke locatie een behandelaar

Elke locatie heeft een vaste specialist ouderengeneeskunde of zelfstandig werkend verpleegkundig specialist of physician assistant die op kan treden als regie- of medebehandelaar. De locatie wordt regelmatig bezocht door de betreffende behandelaar van de vakgroep. De behandelaren zijn daarnaast ook beschikbaar voor telefonisch overleg en tussentijdse bezoeken.

Specialisaties en aandachtsgebieden

De behandelaren van de Vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding hebben elk hun eigen aandachtsgebieden en specialisaties. Daarbij valt te denken aan de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg, hartfalen, wondzorg, gerodontologie, GGZ-problematiek, de Wet zorg en dwang (Wzd), sensorische informatieverwerking, Video Interventie Ouderenzorg (VIO) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Wanneer de casus daarom vraagt, weten de behandelaren van de vakgroep elkaar goed te vinden voor de nodige ondersteuning.

Blogs van onze behandelaren

Pagina Links