Foto van een bewoonster aan tafel, met een glas thee, in een huis van Dagelijks Leven. Ter illustratie bij een blog van psycholoog Ribanna, die meer vertelt over haar werk met mensen met dementie.
Deel op:

Wat doet een psycholoog bij Dagelijks Leven?

‘Ken mij, zie mij, hoor mij, laat mij’. De visie van Dagelijks Leven én de aanleiding voor mij om deze blog te schrijven over de rol van een psycholoog binnen onze organisatie. Want, hoe gezien en gekend zijn wij nu eigenlijk? 😉 Ik vertel graag meer over waar ik me mee bezighoud als ouderenpsycholoog.

Ik startte als eerste psycholoog bij Dagelijks Leven, maar vorm inmiddels met Marian Biezeman, Chris Teune, Edwina Traanman en Annet Achterhof de vakgroep psychologie binnen de organisatie. Daarmee zijn we nog niet op sterkte: er zijn nog vacatures! Samen met onze collega’s door het hele land, en met elk onze eigen expertise, dragen we als psychologen bij aan de excellente dementiezorg die we onze bewoners willen bieden.

Waar kan de ouderenpsycholoog nu precies aan bijdragen?

Binnen Dagelijks Leven werken wij volgens de richtlijn probleemgedrag. In principe beschrijft deze richtlijn in grote lijnen wat wij doen en waar wij als psycholoog voor ingezet worden. Het overgrote deel van ons werk draait namelijk om vragen rondom zogenoemd “probleemgedrag”. Daarbij valt te denken aan de vraag om analyse, om advies, om scholing, ondersteuning of begeleiding.

Zo zijn wij onderdeel van de gedragsvisite, vullen we samen met de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) de ABC-observatielijst in, stellen we signaleringsplannen op, haken we aan bij teambijeenkomsten en verzorgen we trainingen op verzoek. Daarnaast heeft ieder van ons zijn eigen expertise, zoals VIO (Video Interventie Ouderenzorg) of EMDR, die aanvullend ingezet kunnen worden.

Ribanna Knuivers werkt als psycholoog bij Dagelijks Leven, met de doelgroep mensen met dementie. Op de foto is ze in gesprek met de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en de specialist ouderengeneeskunde.
Ribanna Knuivers (rechts) in gesprek met de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (links) en de specialist ouderengeneeskunde.

Bij Dagelijks Leven doen we het samen

Als je de richtlijn probleemgedrag kent, is het je misschien wel opgevallen dat ons werk gericht is op ‘samen’. Wij, en met wij bedoel ik álle medewerkers van Dagelijks Leven, vullen elkaar aan. We kunnen niet zonder elkaar. Is er sprake van probleemgedrag? Dan gaan we met elkaar de puzzelstukjes leggen. Hierbij spelen de verwanten van onze bewoners natuurlijk ook een hele grote rol.

Samen onderzoeken we waar het gedrag van de bewoner vandaan komt. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de bewoner en diens omgeving daarin ondersteund worden? Om alle puzzelstukjes te laten passen, hebben we informatie nodig. Een ieder van ons heeft een belangrijk aandeel in het verzamelen van deze informatie.

Drie foto's van psychologen aan het werk met verpleegkundig specialisten of een GVP. Zij laten zien wat een ouderenpsycholoog dagelijks doet bij Dagelijks Leven, in de dementiezorg.
Collega’s van Ribanna aan het werk. Links: psycholoog Annet Achterhof (rechts) met een verpleegkundige in overleg tijdens een gedragsvisite. Midden: Psycholoog Marian Biezeman (rechts) met een verpleegkundig specialist in gesprek en rechts: psycholoog Edwina Traanman (rechts onderin) met een aantal verpleegkundig specialisten van Dagelijks Leven.

Wanneer is de puzzel compleet?

“Mevrouw is onrustig, kun jij ons advies geven hoe we hiermee om moeten gaan?” Als dit aan mij gevraagd wordt, is het antwoord negen van de tien keer: nee. Het advies maken we sámen, na een gedegen analyse die we ook sámen maken. Flauw hè? De realiteit is heus niet zo zwart/wit, natuurlijk geven we wel eens ad hoc adviezen. Echter is de aanpak rondom probleemgedrag een multidisciplinaire aanpak (en in samenspraak en samenwerking met verwanten uiteraard).

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: de puzzel is pas compleet met de informatie en kennis van ieder van ons. Het is niet enkel de psycholoog die de analyse doet en vervolgens het advies geeft. We kunnen pas echt op maat, en in mijn ogen dus excellent, werken als we het samen doen.

Midden in de organisatie

Dat we veel op locatie aan het werk zijn is misschien niet verrassend. We zijn echter ook voortdurend met locatiecoaches en collega’s van het hoofdkantoor in gesprek ten behoeve van ontwikkeling. Zo onderzocht ik laatst met de projectmanager de mogelijkheden van videobellen bij probleemgedrag en bespreek ik binnenkort met de manager van de DL Academy, ons eigen opleidingscentrum, de inhoud en vorm van een aantal trainingen over probleemgedrag. Binnenkort is het ook weer tijd voor het kwartaaloverleg met de vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding, die naast psychologen bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten.

Kortom, we staan als ouderenpsycholoog midden in de organisatie, zoals in mijn beleving ieder van ons dat staat. Zo staan we allemaal met elkaar in verbinding en kunnen we door onze expertises te bundelen samen excellente dementiezorg aan onze bewoners te bieden.

Wil jij ons daarbij helpen? Ontdek hier onze vacatures voor psychologen.

Geschreven door:

Ribanna Knuivers

Ouderenpsycholoog bij Dagelijks Leven Meer verhalen van Ribanna