Informatie voor u als huisarts

Als huisarts bent u hoofdbehandelaar. Net als in de thuissituatie behandelt u de klachten van algemeen medische aard. Voor elke woonzorglocatie van Dagelijks Leven zoeken wij een huisarts en/of praktijk waarmee wij nauw samenwerken. Met deze huisarts maken wij afspraken over locatiebezoeken en de zorg voor onze bewoners. Wij adviseren onze bewoners zich aan te melden bij deze huisarts. Wil de bewoner liever een andere huisarts of de eigen huisarts behouden? Dan is dit uiteraard mogelijk mits de praktijk in de buurt van de Dagelijks Leven locatie staat. De huisarts krijgt vanzelfsprekend toegang tot het patiëntdossier van de individuele bewoner en kan hierin de zorgverslagen lezen. Zo houden we onze zorg transparant en stimuleren we een goede samenwerking.

Als huisarts in consult met een specialist ouderengeneeskunde

Bij Dagelijks Leven werken een heel aantal Specialisten Ouderengeneeskunde. Elke specialist ouderengeneeskunde (SO) biedt zorg aan meerdere bewoners van Dagelijks Leven en wordt hierin ondersteund door een verpleegkundig specialist en een psycholoog. Als huisarts kunt u altijd een SO om een consult vragen om specifieke problemen op het gebied van ouderengeneeskunde te bespreken. Samen met de SO stelt u in een multidisciplinair overleg de juiste behandeling vast. De SO heeft binnen de locatie de leiding bij complexe oudergeneeskundige problematiek. Denk bijvoorbeeld aan onbegrepen gedrag bij dementie, maar ook behandeling van Parkinson, hartfalen, angst en pijn. U als huisarts bent de hoofdbehandelaar en daarmee de eindverantwoordelijke.

Twee keer per jaar evalueert u samen met de SO en het zorgteam de zorg. Zij zetten tijdig acties uit om de kwaliteit van leven voor de bewoners optimaal te houden. Wanneer gewenst, schuiven ook andere zorgdisciplines aan bij deze evaluatie.

Specialist Ouderengeneeskunde Elbert Vermaak over Dagelijks Leven

“Veel mensen hebben nog het traditionele beeld van het verpleeghuis of andere kleinschalige woonvormen, waar de huurprijzen voor veel mensen niet te betalen zijn en zorg minder goed geregeld is door de afwezigheid van een specialist ouderengeneeskunde. Door voorschrijven van medicatie wordt onrust bestreden. Binnen Dagelijks Leven vinden we het belangrijk om te zoeken naar alle beschikbare oplossingen en alternatieven om mensen zoveel mogelijk van hun vrijheid te laten genieten. Wij gaan in gesprek met verwanten en laten zien hoe wij dit doen. Dit neemt de angst weg dat de bewoner iets zou overkomen. Een goede samenwerking met andere zorgprofessionals is hierin essentieel.” Lees hier het volledige interview.

 

Heeft u vragen over samenwerken met Dagelijks Leven of wilt u meer informatie ontvangen?

Wij komen graag met u in contact.

Onze in- en exclusiecriteria

Download de PDF

Onze in- en exclusiecriteria

Dagelijks Leven vindt dat goede zorg in een mooie woon- en leefomgeving betaalbaar moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen. Wij verwelkomen iedereen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies met een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger (als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden).

 

Huisartsen over samenwerken met Dagelijks Leven

“Ik voel me als huisarts goed ondersteund”

Hermine Knaap, huisarts bij Het Stevenfennehuis in Enschede: “Als huisarts in de wijk, waar ook Het Stevenfennehuis gelegen is, heb ik een samenwerkingsovereenkomst met deze woonzorglocatie van Dagelijks Leven. Dat betekent dat ik ongeveer 80% van de bewoners als patiënt in mijn praktijk heb. Hierdoor is er een intensieve samenwerking met de zorg en ontstaan er korte lijntjes. Ik kan altijd bellen als ik iets wil weten en vice versa. Dit werkt erg prettig. Er is voor mij als huisarts altijd een aanspreekpunt waar ik met mijn vragen terecht kan. Wekelijks hebben we groot overleg, telefonisch of fysiek. Hierdoor voel ik me als huisarts goed ondersteund en merk ik dat de zorg die geleverd wordt van goede kwaliteit is. De bewoners krijgen mijns inziens goede zorg en de zorgmedewerkers kennen de bewoners door en door, waardoor veranderingen bij bewoners snel opvallen.”

“Ik zie dat bewoners het goed naar hun zin hebben”

Kirsten Lasage is de huisarts van 11 van de 22 bewoners van Het Gofferthuis in Nijmegen. Dat bevalt goed, vertelt ze. “Aanvankelijk dacht ik: kan ik dat als huisarts er wel bij hebben? Inmiddels merk ik dat het prima te doen is. Dat komt met name doordat de samenwerking goed georganiseerd is en wij als huisartsen ondersteund worden door een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist van Dagelijks Leven.” De taakverdeling is helder: de specialist van Dagelijks Leven behandelt de gedragsproblematiek die dementie kan veroorzaken, zoals dwalen, onrust of agressie. “Als huisarts ben ik verantwoordelijk voor de somatische klachten.” Kirsten Lasage is te spreken over de zorg in Het Gofferthuis. “Ik vind het een mooi concept en zie aan de bewoners dat zij het goed naar hun zin hebben. Ik zie best vaak patiënten die nog thuis wonen en die ik echt wel een plekje bij Dagelijks Leven zou gunnen.”