Informatie voor u als huisarts

Als huisarts bent u hoofdbehandelaar. Net als in de thuissituatie behandelt u de klachten van algemeen medische aard. Voor elke woonzorglocatie van Dagelijks Leven zoeken wij een huisarts en/of praktijk waarmee wij nauw samenwerken. Met deze huisarts maken wij afspraken over locatiebezoeken en de zorg voor onze bewoners. Wij adviseren onze bewoners zich aan te melden bij deze huisarts. Wil de bewoner liever een andere huisarts of de eigen huisarts behouden? Dan is dit uiteraard mogelijk mits de praktijk in de buurt van de Dagelijks Leven locatie staat. De huisarts krijgt vanzelfsprekend toegang tot het patiëntdossier van de individuele bewoner en kan hierin de zorgverslagen lezen. Zo houden we onze zorg transparant en stimuleren we een goede samenwerking.

Ondersteuning vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding

Voor sommige bewoners geldt dat zij een zorgvraag hebben die (deels) niet aansluit bij de reguliere huisartsgeneeskundige zorg, of dat zij baat hebben bij een integrale, multidisciplinaire behandeling. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag of het verder vorderen van de dementie. De huisarts kan in het geval van complexe oudergeneeskundige problematiek altijd een specialist ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) van de vakgroep Advies, Behandeling en Begeleiding van Dagelijks Leven in medebehandeling vragen, die indien gewenst ook optreedt als regiebehandelaar. Een van onze psychologen kan, wanneer de situatie daarom vraagt, eveneens in medebehandeling gevraagd worden. Gezamenlijk wordt tijdens een multidisciplinair overleg de juiste behandeling vastgesteld.

Elke locatie heeft een vaste SO of zelfstandig werkend VS of PA die op kan treden als regie- of medebehandelaar. De locatie wordt regelmatig bezocht door de betreffende behandelaar van de vakgroep. De behandelaren zijn daarnaast ook beschikbaar voor telefonisch overleg en tussentijdse bezoeken.

Heeft u vragen over samenwerken met Dagelijks Leven? Neem contact met ons op of klik hier voor onze folder met informatie voor huisartsen.

Onze in- en exclusiecriteria

Download de PDF

Onze in- en exclusiecriteria

Dagelijks Leven vindt dat goede zorg in een mooie woon- en leefomgeving betaalbaar moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen. Wij verwelkomen iedereen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies met een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger (als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden).

 

Huisartsen over samenwerken met Dagelijks Leven

“Ik voel me als huisarts goed ondersteund”

Hermine Knaap, huisarts bij Het Stevenfennehuis in Enschede: “Als huisarts in de wijk, waar ook Het Stevenfennehuis gelegen is, heb ik een samenwerkingsovereenkomst met deze woonzorglocatie van Dagelijks Leven. Dat betekent dat ik ongeveer 80% van de bewoners als patiënt in mijn praktijk heb. Hierdoor is er een intensieve samenwerking met de zorg en ontstaan er korte lijntjes. Ik kan altijd bellen als ik iets wil weten en vice versa. Dit werkt erg prettig. Er is voor mij als huisarts altijd een aanspreekpunt waar ik met mijn vragen terecht kan. Wekelijks hebben we groot overleg, telefonisch of fysiek. Hierdoor voel ik me als huisarts goed ondersteund en merk ik dat de zorg die geleverd wordt van goede kwaliteit is. De bewoners krijgen mijns inziens goede zorg en de zorgmedewerkers kennen de bewoners door en door, waardoor veranderingen bij bewoners snel opvallen.”

“Ik zie dat bewoners het goed naar hun zin hebben”

Kirsten Lasage is de huisarts van 11 van de 22 bewoners van Het Gofferthuis in Nijmegen. Dat bevalt goed, vertelt ze. “Aanvankelijk dacht ik: kan ik dat als huisarts er wel bij hebben? Inmiddels merk ik dat het prima te doen is. Dat komt met name doordat de samenwerking goed georganiseerd is en wij als huisartsen ondersteund worden door een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist van Dagelijks Leven.” De taakverdeling is helder: de specialist van Dagelijks Leven behandelt de gedragsproblematiek die dementie kan veroorzaken, zoals dwalen, onrust of agressie. “Als huisarts ben ik verantwoordelijk voor de somatische klachten.” Kirsten Lasage is te spreken over de zorg in Het Gofferthuis. “Ik vind het een mooi concept en zie aan de bewoners dat zij het goed naar hun zin hebben. Ik zie best vaak patiënten die nog thuis wonen en die ik echt wel een plekje bij Dagelijks Leven zou gunnen.”