Wat is een SCEN-arts?

SCEN-arts?

SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. SCEN-artsen zijn dokters met een extra opleiding om andere dokters te helpen en advies te geven op het gebied van euthanasie. Deze artsen zijn onafhankelijk. Zij zijn dus niet betrokken bij de behandeling van de patiënt. Ook hebben zij geen band met de arts of de patiënt.

Een SCEN-arts is op bezoek bij een mevrouw met dementie. Ze houden de hand vast en praten met elkaar. De vrouw met dementie ligt op bed, zij is in de palliatieve fase

Wat doet een SCEN-arts?

Voor euthanasie of hulp bij zelfdoding gelden een aantal regels. Deze zorgvuldigheidseisen staan in de wet. Voordat een (huis)arts een patiënt met een euthanasiewens kan helpen, moeten alle zorgvuldigheidseisen gevolgd zijn. Lees hier wat alle zes zorgvuldigheidseisen voor euthanasie zijn.

Eén van de eisen is het raadplegen van tenminste één onafhankelijke arts. Deze arts mag dus geen persoonlijke band hebben met de arts of de patiënt. Ook mag hij of zij niet betrokken zijn bij de behandeling. De onafhankelijke (SCEN)-arts moet beoordelen of de arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen.

Om de situatie goed te beoordelen bekijkt de onafhankelijke arts het medisch dossier, gaat hij of zij in gesprek met de behandelend arts en bezoekt hij de patiënt zelf.

Wat vraagt de arts tijdens het gesprek?

Tijdens het bezoek gaat de patiënt met een euthanasiewens in gesprek met de onafhankelijke arts. Deze arts moet vaststellen of de behandelend arts zorgvuldig handelt en aan alle belangrijke zaken denkt.

  • Ondraaglijk lijden
    De SCEN-arts moet er tijdens het gesprek achter komen of er inderdaad sprake is van ondraaglijk lijden. En dat er geen redelijke oplossing is voor het lijden. Is er bijvoorbeeld niet nog een medicijn dat nog kan helpen?
  • Vrijwillig en weloverwogen
    Ook zal hij de patiënt alleen willen spreken. Zonder dat er anderen bij zijn. De arts moet namelijk ook beoordelen of de patiënt een vrijwillige keuze maakt. En of hij of zij er goed over na heeft gedacht.
  • Goed voorgelicht
    Weet de patiënt goed wat zijn of haar situatie is? En wat de vooruitzichten zijn? Dat moet door de behandelend (huis)arts goed zijn uitgelegd.

Wie spreekt de arts nog meer tijdens het bezoek?

De kans is groot dat de SCEN-arts ook graag verwanten van de patiënt wil spreken. Is er sprake van een zorgteam dat voor de patiënt zorgt? Dan helpt het ook hen te spreken.

Kan een SCEN-arts het euthanasieverzoek afwijzen?

Het oordeel van de SCEN-arts is niet bindend. Dat betekent, dat de behandelend arts niet hoeft te doen wat de SCEN-arts adviseert. Ook niet als de SCEN-arts het euthanasieverzoek afwijst. De SCEN-arts voert de euthanasie dan ook niet zelf uit. Dat doet de behandelend (huis)arts. Deze (huis)arts is ook verantwoordelijk.

Steun en advies

De SCEN-arts geeft ook informatie en advies over euthanasie. De arts weet bijvoorbeeld goed wat er in de wet staat over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ook bij vragen over de medisch-technische uitvoering kan de arts helpen. De behandelend arts van de patiënt kan ná de euthanasie ook nog bij de SCEN-arts terecht om over het proces te praten. Euthanasie kan ook voor de arts erg ingrijpend zijn.