Deel op:

‘Nieuw regiemodel kleinschalig wonen ontzorgt ook de huisarts’

Het toenemende huisartsentekort heeft verstrekkende gevolgen voor de zorg in kleinschalige, geclusterde woonzorgvormen. Onze directeur Jeroen Kleinjan sprak met Zorgvisie uitgebreid over de uitdagingen en het nieuwe zorgmodel waarin Dagelijks Leven de oplossing ziet. “Er komt een enorm probleem op ons af, daar moeten we ons nu op voorbereiden.”

Om de problematiek voor te zijn, ontwikkelde Dagelijks Leven het regiemodel. In dit nieuwe zorgmodel wordt volop ingezet op de expertise van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Deze specialisten mogen sinds 2022 als zelfstandig regiebehandelaar optreden. Kleinjan: “Waarom laten we hen dat dan niet doen in de regio’s waar de huisarts minder tijd heeft om de zorg te regisseren?”

“De kern van het model is: iedereen blijft doen waar hij of zij goed in is en we helpen de huisarts om de schaarse tijd die hij of zij heeft, zo goed mogelijk te benutten”, vertelt Kleinjan in Zorgvisie. “Het huidige model werkt ook, maar ons model is zeker niet slechter en op sommige vlakken zelfs beter. De verpleegkundig specialisten en physician assistants hebben meer tijd voor de bewoners en voor hen vormt deze manier van werken een nieuwe uitdaging. Ze vinden het echt leuk om door te groeien naar een regiefunctie.”

Directeur Jeroen Kleinjan van Dagelijks Leven besprak tijdens een rondetafelgesprek het regiemodel met betrokken instanties en organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Actiz, Vilans, zorgkantoren en -verzekeraars.
Directeur Jeroen Kleinjan van Dagelijks Leven aan het woord tijdens het rondetafelgesprek met betrokken instanties en organisaties als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Actiz, Vilans, zorgkantoren en -verzekeraars.

Opleiden verpleegkundig specialisten en PA’s

Maar zijn er in de toekomst wel genoeg verpleegkundig specialisten en physician assistants om dit model duurzaam in te kunnen zetten? En hoe zit het met de financiering? In Zorgvisie geeft Kleinjan antwoord.

Klik hier voor het artikel of lees hier meer over het regiemodel en het rondetafelgesprek dat wij erover hielden met betrokken partijen als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Actiz, Vilans, zorgkantoren en -verzekeraars.