Een bewoonster met dementie en de activiteitenbegeleider lachen om een grapje.

Stappenplan

Stap voor stap

Voordat u of uw verwant kan verhuizen naar een woonzorglocatie van Dagelijks Leven moeten er een hoop dingen worden geregeld. Wat u precies moet doen en wanneer, vindt u in het onderstaande stappenplan. Bij elke stap leggen we uit waar u de juiste informatie vindt en wat het inhoudt.

De diagnose dementie

Alles begint bij de diagnose dementie. Maak een afspraak met de huisarts wanneer u vermoedt dat u of uw verwant aan dementie lijdt. De huisarts bepaalt of het nodig is om onderzoeken uit te voeren, zoals een MMSE-test. De huisarts kan er ook voor kiezen u of uw verwant door te sturen naar een specialist op een geheugenpoli of de afdeling neurologie van het ziekenhuis.

Bij de diagnose wordt ook vastgesteld welke vorm van dementie u of uw verwant heeft. Dit kan bijvoorbeeld Alzheimer, vasculaire dementie of frontotemporale dementie zijn. Een combinatie van verschillende dementievormen is ook mogelijk. Afhankelijk van de soort dementie kan er meer gezegd worden over het ziekteverloop en een passend behandelplan.

Na de diagnose krijgt u eencasemanager dementie toegewezen. Een casemanager wordt ook wel een trajectbegeleider, cliëntondersteuner of dementiesonsulent genoemd. Deze helpt u of uw verwant met het vinden van de juiste zorg. Iedereen met een diagnose dementie heeft recht op ondersteuning van een casemanager.

Een Wlz-indicatie

Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. Deze wet is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals mensen met de diagnose dementie (bijvoorbeeld Alzheimer of vasculaire dementie). EenWlz-indicatie vraagt u aan via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan heeft u recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Deze zorg kunt u thuis krijgen, of in een (particuliere) zorginstelling.

Vraag een Wlz-indicatie aan

 

Om bij Dagelijks Leven te kunnen wonen heeft u in principe een Wlz-indicatie nodig met zorgprofielVV05/ZZP5 (Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) . In sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt en kunt u ook met een ander zorgprofiel wonen bij Dagelijks Leven. Met zorgprofiel VV05/ZZP5 heeft u recht op hetVolledig pakket thuis (Vpt) . Met een Vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling de volledige zorg. Het is dezelfde zorg die u zou krijgen als wanneer u zou wonen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of verpleegtehuis. Dagelijks Leven biedt vanuit het Vpt dus een vorm van thuiszorg, alleen woont u wel samen met anderen mensen op een locatie. Dit heet ook welgeclusterd wonen .

Meer informatie over het Volledig pakket thuis, vindt u op de website regelhulp.nl.

Tijdens de aanvraag van de Wlz-indicatie neemt het CIZ contact met u op. Zij zullen ook vragen of u al eenvoorkeursaanbieder heeft voor de zorg. Als dit Dagelijks Leven is, kunt u dit al aangeven. Het CIZ geeft dit vervolgens door aan het zorgkantoor en Dagelijks Leven wordt dandossierhouder . Lees hier meer over in stap 6 ‘bepaal uw voorkeurslocatie/dossierhouder’.

Besluit tot opname en verblijf

Heeft uw verwant dementie en is thuis blijven wonen niet meer mogelijk? Maar kan uw verwant zelf niet meer goed aangeven of hij of zij het eens of oneens is met de verhuizing naar een zorglocatie? Is het voor uw verwant bijvoorbeeld lastig om de gevolgen van een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of woonzorglocatie te overzien? Dan kunt u voor uw verwant eenbesluit tot opname en verblijf aanvragen

Het besluit tot opname en verblijf zorgt ervoor dat uw verwant kan verhuizen naar een locatie van Dagelijks Leven. Dit besluit valt onder deWet zorg en dwang (Wzd) . De Wzd regelt dat mensen met eenpsychogeriatrische aandoening zoals dementie opgenomen kunnen worden als dat echt nodig is, maar dit zelf niet willen of niet kunnen overzien.

U doet een aanvraag voor besluit tot opname en verblijf op de website van het CIZ.

Besluit tot opname en verblijft aanvragen

 

TIP: U kunt een aanvraag voor een Wlz-indicatie (zie stap 2) en een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf ook gelijktijdig doen. Dit wordt een ‘combinatie-aanvraag’ genoemd. Meer informatie hierover vindt u op CIZ.nl

Past Dagelijks Leven bij mij?

Dagelijks Leven biedt zorg in een open setting. Bewoners kunnen vrij bewegen in, rondom en buiten de locatie. Ook delen bewonersgemeenschappelijke ruimten met elkaar, zoals een activiteitenruimte en twee woonkamers. Deze vorm van wonen is niet voor iedereen geschikt. Bijvoorbeeld als er weleens sprake is vangedragsproblematiek zoals agressie. Dit kan in een woonvorm zoals dat van Dagelijks Leven mogelijk leiden tot onveilige situaties.

Sommige vormen van dementie hebbenspecialistische zorg nodig. In een setting zoals die van Dagelijks Leven kunnen wij hiervoor niet altijd de juiste zorg bieden. Het is daarom belangrijk vooraf goed in te schatten of Dagelijks Leven past bij u of uw verwant.

Om erachter te komen of Dagelijks Leven bij u of uw verwant past, beantwoordt u enkele korte vragen op onze pagina “Past Dagelijks Leven bij mij?” U ziet direct óf en waarom Dagelijks Leven wel of niet geschikt lijkt.

Heeft u hulp nodig, twijfelt u over uw uitkomsten of wilt u dat wij meekijken? Neem dan contact op met onze zorgadministratie via onze contactpagina.

Ontdek of Dagelijks Leven bij u past

Bereken de kosten

In principe is Dagelijks Leven betaalbaar voor iedereen, ook als u alleen een AOW als inkomen heeft. Voor het wonen bij Dagelijks Leven betaalt u woonkosten én zorgkosten. Deze kosten worden apart berekend.

 • Woonkosten
  Om te wonen op een zorglocatie van Dagelijks Leven betaalt u € 852,88 per vier weken* voor de huur van de studio. In dit bedrag zijn de woon- en servicekosten al verwerkt. Denk hierbij aan kosten voor de aansluiting van de tv, verzorging van de was, een inboedelverzekering etc. Wat er nog meer inbegrepen zit bij de woonkosten, leest u op onze kostenpagina. Dagelijks Leven maakt door deze lage huurkosten wonen in een particuliere zorginstelling betaalbaar, ook met alleen een AOW als inkomen.*Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen.
 • Zorgkosten
  Uw zorgkosten worden betaald vanuit de wet langdurige zorg (Wlz). In stap 2 ‘vraag een Wlz-indicatie aan’ leggen we uit hoe u deze aanvraagt. Voor de zorgkosten betaalt u zelf altijd de lage eigen bijdrage. De hoogte van uw lage eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw eigen vermogen. Op onze kostenpagina leest u meer over waar en hoe u dit kunt berekenen. Ook vindt u hier een voorbeeldberekening.
Naar de kostenpagina

Voorkeurorganisatie en urgentie

Als u of uw verwant vanwege dementie niet meer thuis kan wonen (nu, of in de toekomst), schrijft u zichzelf of uw verwant in voor een woonzorglocatie, verzorgingshuis of verpleeghuis. Waarschijnlijk bekijkt u meerdere zorgaanbieders en kiest u uiteindelijk een locatie/aanbieder waar u het liefst zou willen wonen. Dit wordt uw voorkeursaanbieder en direct ook uw dossierhouder. De dossierhouder is uw eerste aanspreekpunt over uw opnamewens en alles wat hiermee te maken heeft. Denk hierbij aan een passende locatie, maar ook de urgentie van de opname en eventuele specifieke wensen.

U geeft uw voorkeursaanbieder door aan hetzorgkantoor in uw regio. Welk zorgkantoor dat is, vindt u op https://zorgkantoor.nl/zoek-uw-zorgkantoor. U vindt deze informatie ook op de brief van het CIZ over de Wlz-indicatie.

Samen met uw voorkeursaanbieder en het zorgkantoor bekijkt u wat de urgentie is van de opname. De urgentie is afhankelijk van hoelang iemand nog zelfstandig kan wonen: heeft u een hogere urgentie dan krijgt u voorrang op de wachtlijst. Meer over de wachtlijst en wachtstatussen vindt u op onze pagina over de wachtlijst.

Is Dagelijks Leven niet uw voorkeursaanbieder? Dan moet u uw gegevens en urgentie zelf aan ons doorgeven. U doet dit tijdens uw inschrijving zoals beschreven in stap 7.

Inschrijven

Heeft u of uw verwant interesse in wonen bij Dagelijks Leven? Schrijf u dan in. Wij vragen u altijd een inschrijving te doen, ook als uw gegevens al bij ons bekend zijn omdat Dagelijks Leven uw voorkeursaanbieder is. Inschrijven is volledig vrijblijvend en gratis. Na uw inschrijving plaatsen wij u op onze wachtlijst of zorgen we dat u direct kunt inhuizen. De plaats die u krijgt op onze wachtlijst is afhankelijk van uw urgentie en of Dagelijks Leven uw voorkeursaanbieder is. Meer informatie over de wachtlijst en over wachttijden vindt u op onze pagina over de wachtlijst.

Inschrijven bij Dagelijks Leven kan op drie manieren:

 1. via het online inschrijfformulier. Deze vindt u hier.
 2. via een invulbaar PDF-document. Om dit document te ontvangen, vraagt u een informatiepakket over het huis van uw voorkeur aan via deze pagina. U ontvangt de PDF dan per mail. Na het invullen kunt u de PDF naar ons mailen of printen en per post versturen. Op het document staat waar u dit naartoe stuurt.
 3. via een papieren inschrijfformulier. Neem contact op met onze zorgadministratie (per mail of telefoon); wij sturen u graag een papieren inschrijfformulier toe. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina.
Online inschrijven

Wijzigingen doorgeven

Mocht tijdens het wachten uw urgentie veranderen, omdat de situatie van u of uw verwant is verslechterd of juist minder kritiek is geworden? Neem dan contact op met onze zorgadministratie om uw urgentie te wijzigen. Geef het ook door als er in de tussentijd een verhuizing naar een andere woonzorglocatie of verpleeghuis heeft plaatsgevonden of als uw verwant is overleden. Contact opnemen met onze zorgadministratie kan het beste via onze contactpagina.

Wat u moet regelen

 • STAP 1: Diagnose dementie

  De diagnose dementie

  Alles begint bij de diagnose dementie. Maak een afspraak met de huisarts wanneer u vermoedt dat u of uw verwant aan dementie lijdt. De huisarts bepaalt of het nodig is om onderzoeken uit te voeren, zoals een MMSE-test. De huisarts kan er ook voor kiezen u of uw verwant door te sturen naar een specialist op een geheugenpoli of de afdeling neurologie van het ziekenhuis.

  Bij de diagnose wordt ook vastgesteld welke vorm van dementie u of uw verwant heeft. Dit kan bijvoorbeeld Alzheimer, vasculaire dementie of frontotemporale dementie zijn. Een combinatie van verschillende dementievormen is ook mogelijk. Afhankelijk van de soort dementie kan er meer gezegd worden over het ziekteverloop en een passend behandelplan.

  Na de diagnose krijgt u eencasemanager dementie toegewezen. Een casemanager wordt ook wel een trajectbegeleider, cliëntondersteuner of dementiesonsulent genoemd. Deze helpt u of uw verwant met het vinden van de juiste zorg. Iedereen met een diagnose dementie heeft recht op ondersteuning van een casemanager.

 • STAP 2: Vraag een Wlz-indicatie aan

  Een Wlz-indicatie

  Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. Deze wet is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals mensen met de diagnose dementie (bijvoorbeeld Alzheimer of vasculaire dementie). EenWlz-indicatie vraagt u aan via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan heeft u recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Deze zorg kunt u thuis krijgen, of in een (particuliere) zorginstelling.

  Vraag een Wlz-indicatie aan

   

  Om bij Dagelijks Leven te kunnen wonen heeft u in principe een Wlz-indicatie nodig met zorgprofielVV05/ZZP5 (Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) . In sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt en kunt u ook met een ander zorgprofiel wonen bij Dagelijks Leven. Met zorgprofiel VV05/ZZP5 heeft u recht op hetVolledig pakket thuis (Vpt) . Met een Vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling de volledige zorg. Het is dezelfde zorg die u zou krijgen als wanneer u zou wonen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of verpleegtehuis. Dagelijks Leven biedt vanuit het Vpt dus een vorm van thuiszorg, alleen woont u wel samen met anderen mensen op een locatie. Dit heet ook welgeclusterd wonen .

  Meer informatie over het Volledig pakket thuis, vindt u op de website regelhulp.nl.

  Tijdens de aanvraag van de Wlz-indicatie neemt het CIZ contact met u op. Zij zullen ook vragen of u al eenvoorkeursaanbieder heeft voor de zorg. Als dit Dagelijks Leven is, kunt u dit al aangeven. Het CIZ geeft dit vervolgens door aan het zorgkantoor en Dagelijks Leven wordt dandossierhouder . Lees hier meer over in stap 6 ‘bepaal uw voorkeurslocatie/dossierhouder’.

 • STAP 3: Vraag besluit over opnamestatus bij CIZ aan

  Besluit tot opname en verblijf

  Heeft uw verwant dementie en is thuis blijven wonen niet meer mogelijk? Maar kan uw verwant zelf niet meer goed aangeven of hij of zij het eens of oneens is met de verhuizing naar een zorglocatie? Is het voor uw verwant bijvoorbeeld lastig om de gevolgen van een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of woonzorglocatie te overzien? Dan kunt u voor uw verwant eenbesluit tot opname en verblijf aanvragen

  Het besluit tot opname en verblijf zorgt ervoor dat uw verwant kan verhuizen naar een locatie van Dagelijks Leven. Dit besluit valt onder deWet zorg en dwang (Wzd) . De Wzd regelt dat mensen met eenpsychogeriatrische aandoening zoals dementie opgenomen kunnen worden als dat echt nodig is, maar dit zelf niet willen of niet kunnen overzien.

  U doet een aanvraag voor besluit tot opname en verblijf op de website van het CIZ.

  Besluit tot opname en verblijft aanvragen

   

  TIP: U kunt een aanvraag voor een Wlz-indicatie (zie stap 2) en een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf ook gelijktijdig doen. Dit wordt een ‘combinatie-aanvraag’ genoemd. Meer informatie hierover vindt u op CIZ.nl

 • STAP 4: Controleer of Dagelijks Leven bij u past

  Past Dagelijks Leven bij mij?

  Dagelijks Leven biedt zorg in een open setting. Bewoners kunnen vrij bewegen in, rondom en buiten de locatie. Ook delen bewonersgemeenschappelijke ruimten met elkaar, zoals een activiteitenruimte en twee woonkamers. Deze vorm van wonen is niet voor iedereen geschikt. Bijvoorbeeld als er weleens sprake is vangedragsproblematiek zoals agressie. Dit kan in een woonvorm zoals dat van Dagelijks Leven mogelijk leiden tot onveilige situaties.

  Sommige vormen van dementie hebbenspecialistische zorg nodig. In een setting zoals die van Dagelijks Leven kunnen wij hiervoor niet altijd de juiste zorg bieden. Het is daarom belangrijk vooraf goed in te schatten of Dagelijks Leven past bij u of uw verwant.

  Om erachter te komen of Dagelijks Leven bij u of uw verwant past, beantwoordt u enkele korte vragen op onze pagina “Past Dagelijks Leven bij mij?” U ziet direct óf en waarom Dagelijks Leven wel of niet geschikt lijkt.

  Heeft u hulp nodig, twijfelt u over uw uitkomsten of wilt u dat wij meekijken? Neem dan contact op met onze zorgadministratie via onze contactpagina.

  Ontdek of Dagelijks Leven bij u past
 • STAP 5: Bereken de kosten

  Bereken de kosten

  In principe is Dagelijks Leven betaalbaar voor iedereen, ook als u alleen een AOW als inkomen heeft. Voor het wonen bij Dagelijks Leven betaalt u woonkosten én zorgkosten. Deze kosten worden apart berekend.

  • Woonkosten
   Om te wonen op een zorglocatie van Dagelijks Leven betaalt u € 852,88 per vier weken* voor de huur van de studio. In dit bedrag zijn de woon- en servicekosten al verwerkt. Denk hierbij aan kosten voor de aansluiting van de tv, verzorging van de was, een inboedelverzekering etc. Wat er nog meer inbegrepen zit bij de woonkosten, leest u op onze kostenpagina. Dagelijks Leven maakt door deze lage huurkosten wonen in een particuliere zorginstelling betaalbaar, ook met alleen een AOW als inkomen.*Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen.
  • Zorgkosten
   Uw zorgkosten worden betaald vanuit de wet langdurige zorg (Wlz). In stap 2 ‘vraag een Wlz-indicatie aan’ leggen we uit hoe u deze aanvraagt. Voor de zorgkosten betaalt u zelf altijd de lage eigen bijdrage. De hoogte van uw lage eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw eigen vermogen. Op onze kostenpagina leest u meer over waar en hoe u dit kunt berekenen. Ook vindt u hier een voorbeeldberekening.
  Naar de kostenpagina
 • STAP 6: Bepaal uw voorkeursorganisatie en uw urgentie

  Voorkeurorganisatie en urgentie

  Als u of uw verwant vanwege dementie niet meer thuis kan wonen (nu, of in de toekomst), schrijft u zichzelf of uw verwant in voor een woonzorglocatie, verzorgingshuis of verpleeghuis. Waarschijnlijk bekijkt u meerdere zorgaanbieders en kiest u uiteindelijk een locatie/aanbieder waar u het liefst zou willen wonen. Dit wordt uw voorkeursaanbieder en direct ook uw dossierhouder. De dossierhouder is uw eerste aanspreekpunt over uw opnamewens en alles wat hiermee te maken heeft. Denk hierbij aan een passende locatie, maar ook de urgentie van de opname en eventuele specifieke wensen.

  U geeft uw voorkeursaanbieder door aan hetzorgkantoor in uw regio. Welk zorgkantoor dat is, vindt u op https://zorgkantoor.nl/zoek-uw-zorgkantoor. U vindt deze informatie ook op de brief van het CIZ over de Wlz-indicatie.

  Samen met uw voorkeursaanbieder en het zorgkantoor bekijkt u wat de urgentie is van de opname. De urgentie is afhankelijk van hoelang iemand nog zelfstandig kan wonen: heeft u een hogere urgentie dan krijgt u voorrang op de wachtlijst. Meer over de wachtlijst en wachtstatussen vindt u op onze pagina over de wachtlijst.

  Is Dagelijks Leven niet uw voorkeursaanbieder? Dan moet u uw gegevens en urgentie zelf aan ons doorgeven. U doet dit tijdens uw inschrijving zoals beschreven in stap 7.

 • STAP 7: Schrijf u in

  Inschrijven

  Heeft u of uw verwant interesse in wonen bij Dagelijks Leven? Schrijf u dan in. Wij vragen u altijd een inschrijving te doen, ook als uw gegevens al bij ons bekend zijn omdat Dagelijks Leven uw voorkeursaanbieder is. Inschrijven is volledig vrijblijvend en gratis. Na uw inschrijving plaatsen wij u op onze wachtlijst of zorgen we dat u direct kunt inhuizen. De plaats die u krijgt op onze wachtlijst is afhankelijk van uw urgentie en of Dagelijks Leven uw voorkeursaanbieder is. Meer informatie over de wachtlijst en over wachttijden vindt u op onze pagina over de wachtlijst.

  Inschrijven bij Dagelijks Leven kan op drie manieren:

  1. via het online inschrijfformulier. Deze vindt u hier.
  2. via een invulbaar PDF-document. Om dit document te ontvangen, vraagt u een informatiepakket over het huis van uw voorkeur aan via deze pagina. U ontvangt de PDF dan per mail. Na het invullen kunt u de PDF naar ons mailen of printen en per post versturen. Op het document staat waar u dit naartoe stuurt.
  3. via een papieren inschrijfformulier. Neem contact op met onze zorgadministratie (per mail of telefoon); wij sturen u graag een papieren inschrijfformulier toe. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina.
  Online inschrijven
 • STAP 8: Wijzig uw inschrijving of urgentie indien nodig

  Wijzigingen doorgeven

  Mocht tijdens het wachten uw urgentie veranderen, omdat de situatie van u of uw verwant is verslechterd of juist minder kritiek is geworden? Neem dan contact op met onze zorgadministratie om uw urgentie te wijzigen. Geef het ook door als er in de tussentijd een verhuizing naar een andere woonzorglocatie of verpleeghuis heeft plaatsgevonden of als uw verwant is overleden. Contact opnemen met onze zorgadministratie kan het beste via onze contactpagina.

Locaties door heel Nederland

Dagelijks Leven biedt mensen met dementie een betaalbare, veilige en vertrouwde plek, waar aandacht en kwaliteit van leven voorop staan. Met 100 woonzorglocaties en meerdere locaties in aanbouw, is er altijd één bij u in de buurt!

Locatiezoeker