Deel op:

Onderzoek Willy Erdhuizen in vaktijdschrift Dé Verpleegkundig Specialist

Wat als een bewoner geen interesse lijkt te hebben in eten, daardoor afvalt en onder haar streefgewicht zit? Willy Erdhuizen, verpleegkundig specialist bij Dagelijks Leven, deed tijdens zijn masteropleiding onderzoek naar de maaltijdbeleving in het verpleeghuis waar hij op dat moment werkte.

Vrijheid en sfeer

Na gedegen literatuuronderzoek werkte hij een plan uit voor een nieuwe manier om met de maaltijd om te gaan. Met succes! Door bewoners meer keuzevrijheid te geven en te zorgen voor een huiselijke sfeer verbeterde de het welbevinden van de verpleeghuisbewoners.

Het onderzoek in het kort

“Samen met een werkgroep heb ik in het verpleeghuis waar ik tijdens mijn masteropleiding werkte, een aantal aanpassingen bedacht rondom de maaltijden”, vertelt Willy Erdhuizen. “Daarmee hoopten we meer beleving rondom de eetmomenten te creëren. We zorgden er onder meer voor dat de warme maaltijd in een huiselijke omgeving genuttigd werd, aan een sfeervol gedekte tafel met mooi servies, een linnen tafellaken en servetten. De deuren van de huiskamer bleven tijdens de maaltijd gesloten en de medewerkers bleven rustig met de bewoners aan tafel zitten om hen waar nodig te ondersteunen en een praatje te maken. Zij voerden tijdens het eten geen verpleegtechnische handelingen uit. Bewoners werden, als zij dit wensten, betrokken bij de samenstelling van het menu, de bereiding van de maaltijden en het tafeldekken en konden zelf bepalen waar zij aan tafel zouden gaan: met medebewoners of op de eigen kamer. Daarnaast werden medewerkers en vrijwilligers geschoold op het gebied van voeding, maaltijdbeleving en de nieuwe rol die van hen werd verwacht.”

De resultaten van het onderzoek

De meeste bewoners die aan dit onderzoek hebben deelgenomen lieten op individueel niveau een verbetering zien in de maaltijdkeuze, de maaltijdbeleving en het mentaal welbevinden. Omdat het een kleine groep bewoners betrof zou het mooi zijn om ooit eens een groter onderzoek te doen.

De precieze bevindingen van Willy Erdhuizen en het effect van de door hem ontworpen maaltijdinterventie zijn onlangs verschenen in het vaktijdschrift van V&VN VS; Dé Verpleegkundig Specialist. Nieuwsgierig? Lees het artikel hier!

Maaltijdbeleving bij Dagelijks Leven

Voor Dagelijks Leven is het mooi om te lezen dat hoe er in onze huizen geleefd en gewoond wordt, bijdraagt aan het welbevinden van bewoners. Zij mogen altijd helpen bij het bereiden van de maaltijd en hebben de keuze om samen aan tafel of in hun eigen studio te eten.

Ondanks het feit dat onze huizen daardoor in cliënttevredenheidsonderzoeken al hoog scoren op het gebied van maaltijdbeleving, maakt Dagelijks Leven graag gebruik van de expertise van verpleegkundig specialist Willy Erdhuizen. Hoe kunnen we op dit gebied nog meer stappen maken? Samen blijven we in ontwikkeling om altijd de beste zorg op maat te bieden. Houd de blogs van Willy in de gaten voor meer informatie.