De maatregel voor het sluiten van onze locaties is door de overheid versoepeld. In het belang van onze bewoners hebben wij strikte maatregelen opgesteld voor het bezoek. Zodat we bezoek weer kunnen toelaten, maar onze bewoners ook zo goed mogelijk kunnen beschermen. Er is een bezoekersregeling opgesteld op basis van de landelijke richtlijnen van onze brancheorganisatie ActiZ. Hierover is gecommuniceerd met de vertegenwoordigers van onze bewoners. Er wordt 1 vaste bezoeker per bewoner aangewezen. De bewoner kan 1 keer per week 1 vaste bezoeker ontvangen. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw locatiemanager.

Beleid rondom het coronavirus

Skip links

Vrijwilliger worden

Vrijwilligerswerk

Binnen Dagelijks Leven vervullen vrijwilligers een onmisbare en belangrijke rol binnen het welzijn van de bewoners. Vrijwilligers zijn mensen die onbetaald en vrijwillig werkzaamheden verrichten voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze – bij de start – geen persoonlijke relatie hebben. Vrijwilligers letten niet op medische en verpleegkundige zaken, maar op het algehele welbevinden van de bewoners.

 

Voor vrijwilligers zelf biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid zich nuttig te maken en betekenis te geven aan hun leven door zich in te zetten voor anderen. Het biedt hen tevens de kans om sociale contacten en werkervaring op te doen. Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan de totstandkoming en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen Dagelijks Leven.

 

Voor (zorg)medewerkers van Dagelijks Leven zijn vrijwilligers een welkome ondersteuning. Vrijwilligers bieden niet alleen iets extra’s, zoals tijd en aandacht voor de bewoners, maar soms is hun bijdrage ook van groot belang voor de kwaliteit van leven van bewoners.

 

Welke werkzaamheden kunnen vrijwilligers verrichten?

Koffie inschenken, een eindje wandelen, nagels lakken of helpen met krulspelden, boodschappen doen, helpen met een klusje, een spelletje doen, samen de krant lezen, helpen in de tuin etc. Iemand op het toilet helpen, verplaatsen met een tillift of medicijnen toedienen vallen buiten de taken van vrijwilligers, aangezien onze medewerkers verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de zorg.

 

Wilt u vrijwilliger worden bij Dagelijks Leven? Neem dan contact op met de locatie waar u graag vrijwilligerswerk zou willen doen.

 

Nieuwe vrijwilligers worden geregistreerd en ontvangen een vrijwilligersovereenkomst. Onderdeel van de registratie is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) door de vrijwilliger. De kosten van de aanvraag worden vergoed door Dagelijks Leven.