Dagelijks Leven TV

Zie en hoor mij

Hoewel dementie iemand kan veranderen, weten wij dat iemand niet zijn ziekte ís, maar de ziekte hééft. Wij zorgen ervoor dat wij altijd de mens zelf blijven zien, met al zijn bijzonderheden. We blijven in gesprek, we maken oogcontact, we leggen een hand op een hand. We laten in alles merken dat iemand er mag zijn, ertoe doet en erbij hoort. We betuttelen niet, we praten niet over mensen maar mét mensen, we merken het op, als het even niet zo goed gaat, maar we zien ook waar talenten liggen en wat iemand graag doet. Samen kijken we naar mogelijkheden, zodat iedereen op zijn of haar manier mee kan doen.

We luisteren, met aandacht. We horen wat bewoners zeggen én wat zij vertellen zonder iets te zeggen. Om te ontdekken wie iemand is, wat hij prettig vindt, wat juist niet, welke dromen er zijn en welke wensen wij kunnen vervullen. Maar ook om te achterhalen hoe iemand de dag wil invullen en wat hij leuk vindt om te doen. We troosten wanneer dit nodig is en zorgen ervoor dat elke bewoner zich gesteund voelt. Wij luisteren én handelen vervolgens, zodat onze bewoners weten dat wij hen serieus nemen.

 

Over Dagelijks Leven:

Een gevoel van eigenwaarde is belangrijk voor elk mens. Ertoe doen en het gevoel dat je mag zijn wie je bent. Dat verandert niet wanneer iemand lijdt aan een vorm van geheugenverlies. Als Dagelijks Leven creëren we in onze hoogwaardige, kleinschalige woonzorglocaties een veilige en vertrouwde omgeving voor onze bewoners. Een plek waar zij zoveel als mogelijk leven zoals zij dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Gewoon, als thuis. En, misschien wel net zo belangrijk: betaalbaar voor iedereen, ook voor wie alleen AOW als inkomen heeft. Wij vinden dat deze manier van zorg, persoonlijk en gespecialiseerd, altijd beschikbaar moet zijn voor wie het nodig heeft.

 

Terug naar overzicht

Abonneer op ons YouTube-kanaal

Abonneer