Benaderingswijze dementie

Omgaan met dementie

Bent u op zoek naar tips die u helpen om te gaan met dementie? Dat is heel begrijpelijk. Want hoe kalmeert u uw partner, die boos is omdat hij niet uit zijn woorden komt? Hoe reageert u op uw vader, die u niet meer herkent? Of hoe gaat u zelf om met de eerste symptomen? Het zal voor elk mens anders zijn. Wel zijn er grofweg verschillende benaderingswijzen aan te wijzen. Vooral de laatste jaren zien we een verschuiving van een benadering gericht op behandeling van de ziekte met medicijnen naar een meer sociale benadering, waarmee zorgverleners meer inspelen op de behoeften van patiënten en hun naasten.

Wat is de Sociale Benadering Dementie?

De mogelijkheden die er nog wél zijn spelen een belangrijke rol bij de sociale benadering. Het betekent ook niet óver mensen praten, maar mét. En vooral ook de mens blijven zien, die er ondanks de impact van de ziekte nog altijd is. We moeten onze beeldvorming rondom dementie nooit laten bepalen hoe wij met mensen omgaan. Hen gunnen het normale, dagelijkse leven zoveel als mogelijk voort te zetten. De sociale benadering is een benadering die stimuleert dat mensen met dementie hun zelfvertrouwen hervinden, nieuwe levensdoelen ontdekken. Een benadering waarin sociale relaties centraal staan.

Meer informatie

Anne-Mei The

Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The is dé expert en aanjager wanneer het gaat om de sociale benadering van dementie. Tijdens onderzoeken rondom verpleeghuiszorg zag ze met eigen ogen waar mensen die lijden aan de ziekte en hun mantelzorgers behoefte aan hebben. Niet zozeer aan medicijnen, maar juist aan psychosociale hulp. De ziekte is er, steeds meer mensen lijden eraan en een vorm van genezing is nog niet in zicht. Daarom is het volgens The ontzettend belangrijk om juist handvatten te bieden die mensen helpen met de gevolgen om te gaan in het dagelijks leven. Om het leven mét dementie zo draaglijk en waardevol mogelijk te laten zijn. voor Dagelijks Leven schrijft zij blogs over dit onderwerp.

“Zeeën vol tranen heb ik gehuild” 

Kleinschalige woonvorm en de sociale benadering

De sociale benadering vindt steeds meer navolging in de zorg in Nederland. Met name in kleinschalige woonvormen is er veel aandacht voor het welzijn van bewoners. Zo ook bij Dagelijks Leven. Wij zijn ervan doordrongen dat de mens meer is dan zijn ziekte. We denken in mogelijkheden, in plaats van beperkingen, en laten bewoners zoveel mogelijk vrij om door te leven zoals zij dat gewend zijn en zelf graag willen. Daarbij spelen familieleden en andere naasten een ontzettend belangrijke rol, net zoals zij dat in de thuissituatie zouden doen. Zij zijn altijd welkom, om een kopje koffie te komen drinken, een spel te spelen of om samen met de bewoner op pad te gaan. De bewoners mogen de dag invullen zoals zij dat willen. Uitslapen of juist vroeg uit de veren, helpen met koken of de was, meedoen aan de activiteiten of muziek luisteren in de eigen studio: niets moet, alles mag.

Benaderingswijze dementie Dagelijks Leven

Wij willen dat onze bewoners zich zoveel als mogelijk thuis voelen in onze kleinschalige woonzorglocaties. Elke bewoner kan zijn of haar studio inrichten met eigen spullen en daarnaast zijn er in elk huis twee huiselijke woonkamers om in samen te komen. Om televisie te kijken, samen te eten of een spelletje te doen. Activiteitenbegeleiders zorgen voor een zinvolle invulling van de dag. Wilt u meer weten over wonen bij Dagelijks Leven? Bezoek dan onze website.

Meer informatie