Stichting Vrienden van Dagelijks Leven

In het najaar van 2016 is de Stichting Vrienden van Dagelijks Leven opgericht.

Deze stichting is speciaal opgericht voor mensen en organisaties die Dagelijks Leven een warm hart toedragen en een gift willen doen. Door de oprichting van de stichting worden de giften strikt gescheiden van de bedrijfsmatige activiteiten van Dagelijks Leven. Een onafhankelijk bestuur ziet toe op de inkomsten en besteding ervan.

Familieleden, bekenden of andere personen of organisaties die Dagelijks Leven een warm hart toedragen kunnen aangeven met welk doel ze een gift willen doen:

  • met een specifiek bestedingsdoel en voor een specifieke locatie
  • zonder een specifiek bestedingsdoel maar voor een specifieke locatie
  • met een specifiek bestedingsdoel maar zonder een specifieke locatie
  • zonder een specifiek bestedingsdoel en zonder een specifieke locatie

De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van onze bewoners direct ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening, bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen regulier budget is voorzien.

Gegevens Stichting Vrienden van Dagelijks Leven

NL 85 RABO 0313 6494 80
T.n.v. Stichting Vrienden van Dagelijks Leven
Kanaal Zuid 145
7327 AA  Apeldoorn