Voor gemeenten

Door heel het land zijn wij voor Dagelijks Leven op zoek naar geschikte locaties in gemeenten met een stijgend aantal inwoners en met een minimum van circa 10.000 inwoners. Dit kan zowel een mooi karakteristiek pand zijn als een bouwkavel waarop we nieuwbouw kunnen realiseren.

De meest duurzame variant is het transformeren van bestaand (maatschappelijk) vastgoed naar een woonzorglocatie. Zo krijgt een pand met historische waarde of belangrijk lokaal herkenningspunt een nieuwe maatschappelijke functie en daarmee een nieuwe toekomst.

Ruwweg dient een locatie of pand te voldoen aan de onderstaande criteria:

  • Een perceel met een omvang van circa 2.000 m2 (de footprint van het gebouw plus 1.500 m2);
  • Beschikbare panden met een (al dan niet door aanbouw te realiseren) vloeroppervlakte van circa 1.250 m2 bvo;
  • De locatie is gelegen midden in de wijk op een afstand van circa 500 – 1.000 meter van de basisvoorzieningen, zoals winkels, huisarts, etc.

Kent u een locatie bij u in de buurt, die voldoet aan deze eisen, belt u dan met 055 – 576 6676 of mail ons via info@dagelijks-leven.nl.

Wilt u eerst meer informatie? Vraag dan onze brochure aan, waarin wij u meer vertellen over onze werkwijze en woonzorglocaties.