Veilig wonen

Alle woonzorglocaties van Dagelijks Leven liggen geheel vrij en toch midden in een woonwijk. De bewoners vinden hier vrijheid, geborgenheid en veiligheid. Ze kunnen te allen tijde naar buiten voor een wandeling in de tuin en hebben daardoor het gevoel van vrijheid en eigen regie. Alle bewoners zijn tevens vrij om het terrein te verlaten.

Indien dit onacceptabele risico’s met zich meebrengt kan de inzet van een GPS worden overwogen. De zorgmedewerkers krijgen dan een signaal als een bewoner zich buiten een vooraf ingestelde zone begeeft en kunnen een bewoner zo nodig terug begeleiden.

In uitzonderlijke gevallen kan de inzet van een zogenaamde tag worden overwogen. Deze kan bijvoorbeeld worden gedragen in de vorm van een polsband. Voor bewoners die een dergelijke tag dragen blijft de poort, waardoor het terrein kan worden verlaten, gesloten. De inzet van een dergelijke tag wordt alleen overwogen indien het onbemerkt en onbegeleid verlaten van het terrein voor een bepaalde bewoner onacceptabele risico’s oplevert. Voor zowel de inzet van een GPS als van een tag geldt dat een zorgvuldig proces wordt doorlopen voordat deze worden ingezet. Hierbij is naast de familie en zorgmedewerkers ook een arts betrokken. Uiteindelijk beslist de arts (natuurlijk in samenspraak met de familie) over de inzet. De arts heeft zich hierbij te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Indien een bewoner met een tag overigens echt naar buiten wil, dan hebben onze medewerkers de instructie om (conform de geldende wet- en regelgeving) de poort voor deze bewoner te openen. Natuurlijk zullen zij eerst proberen om deze bewoner op andere gedachten te brengen door het bieden van ‘prettig alternatief’. Indien een bewoner met een tag regelmatig het terrein wil verlaten dan kan het zijn dat wonen bij Dagelijks Leven voor deze persoon niet de beste oplossing is. In een dergelijk geval biedt een zogenaamde ‘gesloten instelling’ mogelijk een beter alternatief. Deze instellingen hebben een aanmerking conform de wet BOPZ hetgeen betekent dat zij meer wettelijke mogelijkheden hebben om de vrijheid van bewoners te beperken.