Het aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus neemt toe. Dagelijks Leven biedt zorg aan bewoners die extra kwetsbaar zijn voor dit virus. Wij doen er dan ook alles aan om de kans op besmetting van onze bewoners en medewerkers te minimaliseren. Zo hebben wij ons beleid rondom bezoek aangepast in lijn met het beleid dat door de overheid is afgekondigd. Dat betekent dat bezoek aan onze locaties (behoudens zeer uitzonderlijke situaties) tot nader bericht niet mogelijk is. Juist in deze tijd is de band tussen bewoners en hun familie belangrijk, daarom stimuleren wij ook contact via beeldbellen en telefoon. Ook hebben wij een site gemaakt waar familieleden videoboodschappen kunnen versturen aan onze bewoners. Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen op de voet en houden wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid nauw in de gaten. Indien dit leidt tot aanpassing van het beleid informeren wij betrokkenen hierover direct.

Beleid rondom het coronavirus

Skip links

Veelgestelde vragen

Snel antwoord op de belangrijkste vragen

Bij Dagelijks Leven is wonen en zorg gescheiden. Dat houdt in dat de zorgverlening gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een volledig pakket thuis (VPT) en dat de huur van de studio en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten door de bewoner zelf betaald wordt.

In 2020 zijn de kosten voor een studio van <30m2 €744,24 per vier weken, inclusief servicekosten. Dit bedrag kan enigszins wijzigen. Voor de exacte kosten kunt u het beste contact opnemen met onze cliëntadministratie op 055-200 23 03. Daarnaast betaalt u voor de zorg een eigen bijdrage aan het CAK, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Meer informatie vindt u hier.

Om in de locatie van Dagelijks Leven te kunnen wonen heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie nodig met voor zorgprofiel VV05 of hoger, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Meer informatie over een Wlz indicatie vindt u hier.

Met een zorgprofiel VV04 is wonen bij Dagelijks Leven onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Neem hiervoor contact op met onze cliëntadministratie via 055 – 200 23 03 of mail zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Voor de actuele wachtlijst klik hier, of neem contact op met de locatiemanager van de desbetreffende locatie. Hij/zij kan u meer vertellen over de wachtlijst. U kunt hem/haar bereiken via het telefoonnummer van de desbetreffende locatie.

Wij geven u graag een rondleiding in een van onze locaties. U kunt contact opnemen met de locatiemanager voor het maken van een afspraak. U kunt hem/haar bereiken via het telefoonnummer van de desbetreffende locatie. Ook kunt u op onze website een verzoek indienen voor een rondleiding.

Ja, het is mogelijk om uw verwant aan te melden als er nog geen Wlz-indicatie is. U bent bijvoorbeeld nog bezig met de aanvraag of u moet de aanvraag nog doen. U kunt de Wlz-indicatie nasturen als u deze in uw bezit heeft. Meer informatie over de aanvraag van een Wlz-indicatie vindt u hier.

Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw huisarts, casemanager of wijkverpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze cliëntenadministratie via 055 – 200 23 03 of mail zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Let op: Er kan geen opname plaatsvinden als er geen Wlz-indicatie aanwezig is.

Ja, het is mogelijk om uw verwant bij meerdere locaties van Dagelijks Leven in te schrijven. Hier vindt u al onze locaties.

De woon- en servicekosten bestaan onder andere uit de kosten voor energie en sanitaire artikelen, het verzorgen van de was, het onderhoud van studio en onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimen en buitenterrein, stoffering van de studio, hygiëneartikelen, huismeestertaken, een aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering. Eten en drinken worden gefinancierd vanuit het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Dagelijks Leven heeft voor alle bewoners een inboedelverzekering tot €5.000.- afgesloten. Ook heeft Dagelijks Leven voor al haar bewoners een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afgesloten. Deze AVP is bedoeld ter dekking van aansprakelijk voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken.

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken. Bij deze proefberekening kiest u voor ‘hulp of zorg thuis’ en dan ‘volledig pakket thuis’.

Op de locatie is in de woonkamers tv en internet aanwezig. Voor informatie over de mogelijkheden in de studio’s neemt u contact op met de locatiemanager. U kunt hem/haar bereiken via het telefoonnummer van de desbetreffende locatie.