Een unieke samenwerking

Het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) is een samenwerking van Fontys Hogescholen en Dagelijks Leven. Binnen SIC Oisterwijk werken studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie samen met deskundigen vanuit zowel Fontys als Dagelijks Leven.

Het SIC is een innovatiecentrum, een laagdrempelig centrum voor ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Dit centrum is een toegankelijke plek waar ontmoetingen tot stand komen tussen mensen met dementie en zonder dementie, tussen jong en oud, klein en groot.

Verbinding maken tussen verschillende doelgroepen; dat is waar het SIC voor staat.

Vernieuwende interventies
In de periode van 2016 en 2020 richten we ons voornamelijk op het uitvoeren van vernieuwende interventies in de zorg en omgang met mensen met dementie.

Dit gebeurt in samenwerking met meerdere partijen, zoals basisscholen, diverse zorgorganisaties, maar ook bijvoorbeeld de individuele mantelzorger. Krachten bundelen, dat vinden we belangrijk. Ons motto is dan ook: waarom moeilijk doen als het samen kan!

Bent u nieuwsgierig met welke projecten wij momenteel bezig zijn? Neem gerust contact met ons op via info@sic-oisterwijk.nl of via telefoonnummer 013 – 590 8579.