Skip links

Wouter Bekkers, huisarts bij huisartsenpraktijk ‘t Heelhuis in Helmond

Wouter Bekkers, huisarts bij huisartsenpraktijk ‘t Heelhuis in Helmond

“De bewoners van het Hurkhuis stralen alle geluk uit”

Huisarts Wouter Bekkers over het Hurkhuis van Dagelijks Leven

In tegenstelling tot bewoners van verpleeghuizen, worden bewoners van kleinschalige woonzorglocaties door de overheid beschouwd als thuiswonende ouderen. Daarom blijft de huisarts hoofdverantwoordelijk voor de zorg. Voor de bewoners van het Hurkhuis in Helmond – een woonzorglocatie van Dagelijks Leven – is dat Wouter Bekkers, huisarts bij huisartsenpraktijk ’t Heelhuis en tevens eigenaar van de praktijk. Hij werkt sinds september 2018 wekelijks samen met de collega’s van het Hurkhuis in de zorgverlening voor ruim de helft van de bewoners. Wouter: “Gezamenlijk tillen we de zorg naar een hoger niveau.”

Huisartsenpraktijk ’t Heelhuis is een grote groepspraktijk, waar in totaal zes huisartsen actief zijn. Wouter nam de praktijk over op 1 januari 2016, nadat één van zijn collega’s met pensioen ging. Omdat de praktijk gevestigd is in een serviceflat, hebben de huisartsen van de groepspraktijk relatief veel kwetsbare ouderen onder hun hoede. Sinds de opening van het Hurkhuis zijn daar meer ouderen bijgekomen, met deels complexere zorgvragen. Wouter: “Voor deze mensen blijft de huisarts het eerste aanspreekpunt bij hulpvragen. Daarom bezoek ik het Hurkhuis regelmatig om per bewoner de bijzonderheden te bespreken.”

“Als huisarts wil ik een bepaald niveau leveren. Door de goede samenwerking en de korte lijnen halen we dat niveau absoluut.”

We hebben elkaar nodig

Gezien de omvangrijke zorgvraag, speelt binnen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een discussie rondom woonvoorzieningen als het Hurkhuis. Wouter: “Sommige collega’s vinden de problematiek te complex. Zij zijn van mening dat de zorg niet valt onder huisartsgeneeskunde, maar onder verpleeghuisgeneeskunde. Maar tegelijkertijd is een transitie gaande, waarbij we elkaar nodig hebben. Door een groeiend aantal kleinschalige, intramurale woonzorglocaties, zoals die van Dagelijks Leven, wordt er een groter beroep gedaan op de huisarts. Vice versa blijven ouderen ook steeds langer thuis wonen, waardoor de huisarts moet kunnen rekenen op de ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Het gaat erom goed met elkaar samen te werken.”

Optimale zorg

Om deze samenwerking mogelijk te maken, is er – net als in alle andere locaties van Dagelijks Leven – altijd een SO beschikbaar in het Hurkhuis, die in vaste dienst is van Dagelijks Leven. Belangrijk, want de expertise van de SO is niet die van de huisarts. “Bij een patiëntengroep van mensen met dementie kunnen zich complexe situaties voordoen, zoals gedragsproblematiek. Op die momenten kan ik direct om advies vragen bij de SO van Dagelijks Leven, met wie de samenwerking goed is. En als dat niet gaat, kan ik bij mijn vrouw terecht, die ook SO is”, lacht Wouter. “Deze samenwerking is essentieel om optimale zorg te kunnen verlenen. Zonder SO worden er risico’s genomen omtrent de kwaliteit van de zorg, maar zolang hier dekking voor is in woonzorglocaties, is er eigenlijk geen reden voor discussie.”

Daarom vindt Wouter de samenwerking met Dagelijks Leven juist een mooie uitdaging: “Wat me aanspreekt, is dat ik structureel de zorg kan leveren voor het grootste deel van de bewoners, waardoor ik goed in de materie blijf. Dat is belangrijk, omdat het om vakinhoudelijk uitdagende cases gaat, waarin sprake is van veel multimorbiditeit en behandelbeperkingen, die je normaal gesproken minder vaak tegenkomt. Door er structureel voor hen te zijn, heb ik de bewoners goed leren kennen. Net als hun familie, met wie ik ook veel contact heb en laagdrempelig kan overleggen bij hulpvragen.”

Hoger niveau

De nauwe samenwerking met de SO en andere zorgprofessionals van Dagelijks Leven pakt goed uit, vindt Wouter: “Als huisarts wil ik een bepaald niveau leveren. Door de goede samenwerking en de korte lijnen halen we dat niveau absoluut. Gezamenlijk zijn we in staat om hulpvragen zeer snel op te lossen en de zorg naar een hoger niveau te tillen.” Maar het mooiste van alles, volgens Wouter: “De bewoners stralen alle geluk uit. In plaats van dat ze thuis zitten weg te pieteren, hebben ze hier een mooie plek om gezamenlijk te koken, te eten en het gezellig te hebben met elkaar. Dat is heel mooi om te zien, iedere keer als ik het Hurkhuis binnenloop.”