Financiën

Voor iedereen betaalbaar

Alle mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies kunnen bij ons woonzorg krijgen mits er sprake is van een zorgprofiel VV05 of VV06. Heeft u een ander zorgprofiel binnen de sector V&V dan is wonen bij Dagelijks Leven in de meeste gevallen ook mogelijk, maar neem dan eerst contact op met Dagelijks Leven.

De woonzorg van Dagelijks Leven is voor iedereen betaalbaar, ook voor mensen met alleen een AOW. Bewoners huren bij ons een studio met zit-/slaapkamer én badkamer. De zorg wordt vervolgens vergoed vanuit een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel 055-576 6676 of mail ons via zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Wonen en zorg gescheiden

De zorg bij Dagelijks Leven is qua financiering gescheiden van het wonen. Dat wil zeggen dat de zorgverlening gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een VPT en dat de huur van de studio en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten zelf betaald moeten worden.

Daarbij houdt het CAK een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Onze prijsstelling is zodanig dat de woonzorg bij Dagelijks Leven ook voor mensen, die naast een AOW geen extra inkomen genieten, betaalbaar is.

De totale kosten voor huur, verblijf en service bij Dagelijks Leven zijn vergelijkbaar met de eigen bijdrage die u betaalt in een verpleeghuis.

 

Het voordeel van een VPT

Bij Dagelijks Leven hebben we ervoor gekozen dat de zorg vergoed wordt via een VPT. De vergoeding via het VPT zorgt voor minder administratieve handelingen voor bewoners of hun wettelijke vertegenwoordiger. Dagelijks Leven declareert de zorg rechtstreeks bij het zorgkantoor.

Welke stappen zijn nodig voor een VPT?

Allereerst heeft de bewoner een indicatie voor de Wlz nodig. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De bewoner (of de wettelijke vertegenwoordiger) dient zelf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het CIZ. Hij of zij kan zelf de leveringsvorm VPT aangeven. Het CIZ beoordeelt vervolgens of de bewoner in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Het kan zijn dat bewoners die vanuit een andere zorginstelling bij ons komen wonen een omzettingsformulier nodig hebben.

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wlz, moet een eigen bijdrage over de geleverde zorg betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen en de manier waarop de zorg geleverd wordt. Via de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een proefberekening maken.

 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

U heeft recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Cliëntondersteuning is een onderdeel van de Wet langdurige zorg.

U kunt gebruik maken van cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg bij het CIZ. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning.

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor is dan verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Klik hier voor meer informatie: www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning