Financiën

Betaalbare dementiezorg

Dagelijks Leven vindt dat goede zorg in een mooie woon- en leefomgeving betaalbaar moet zijn voor iedereen. Ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen. Iedereen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies, die een indicatie voor zorgprofiel VV05 of hoger heeft, – mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, is welkom bij Dagelijks Leven.

Wonen en zorg gescheiden

Bij Dagelijks Leven is de financiering gescheiden tussen wonen en zorg. Elke bewoner heeft een eigen, onzelfstandige, studio met daarin een woon-/slaapkamer, douche- en toiletvoorziening en een pantry. De bewoner betaalt zelf de huur van de studio en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten.

De zorgverlening is op basis van een ‘volledig pakket thuis’ (VPT). De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt deze zorg. Bij Dagelijks Leven blijft u dus eigenlijk ‘thuis’ wonen en bieden wij u het volledige zorgpakket. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen.

In aanmerking komen voor een volledig pakket thuis

Als de diagnose (dementie) is gesteld kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als u niet meer in staat bent om zelfstandig uw eigen leven in te richten. De indicatie vraagt u aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw huisarts, casemanager of uw wijkverpleegkundige. 

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wlz, moet een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen en de manier waarop u de zorg ontvangt. Via de website van het CAK kunt u een proefberekening maken. 

 

Uw partner komt bij Dagelijks Leven wonen

Komt uw partner op een woonzorglocatie van Dagelijks Leven wonen, maar blijft u zelf in uw eigen huis wonen? Houd dan rekening met de kosten voor de studio. U en uw partner krijgen extra woonlasten en dit moet passen in uw financiële situatie. Wilt u precies weten wat deze dubbele woonlasten voor u betekenen? Of welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzaam gescheiden leven en het ongehuwdenpensioen? Neem dan contact op met een financieel adviseur en/of de SVB. Ook onze zorgadministratie beantwoordt graag waar mogelijk uw vragen.

Verhuizen vanuit een andere zorginstelling

Bewoners die vanuit een andere zorginstelling bij ons komen wonen, hebben mogelijk een omzettingsformulier nodig. Voor meer informatie over de omzetting kunt u terecht bij uw huisarts of wijkverpleegkundige. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze zorgadministratie. 

Vragen over financiën

De meeste antwoorden op uw vragen over financiën vindt u op onze pagina met veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze zorgadministratie via 055-576 66 76 of zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.