De Verwantenraad

Graag maken wij u attent op het bestaan van de verwantenraad van Dagelijks Leven. De landelijke verwantenraad van Dagelijks Leven bestaat momenteel uit 7 leden. Alle leden hebben een familielid, die woonachtig is in een van onze locaties. Daarnaast beschikken wij over een deskundige, onafhankelijke voorzitter vanuit Alzheimer Nederland.

De belangrijkste taak van de verwantenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening. Ze denken mee over gerichte vragen die vanuit de directie worden voorgelegd. Tevens delen de leden van de verwantenraad hun persoonlijke ervaringen tijdens de bijeenkomsten van de verwantenraad met de directie.

Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft of meer informatie wenst over de verwantenraad dan kunt u de locatiemanager benaderen of mailen naar: verwantenraad@dagelijks-leven.nl.